سایت جامع سربازان اسلام
سربازان اسلام اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنام اند ، نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین علی(ع) است و او گمنامترین سرباز است . امام خمینی(ره)
ارتباط با ما در سربازان اسلام