سید حسن نصرالله
سيد حسن نصرالله
شهید همت - چه بکشیم و چه کشته بشیم پیروزیم
چه بکشیم و چه کشته بشیم
آیت الله میرزا احمد سیبویه
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
امام خمینی - اسلام را حفظ کنیم تا صاحبش بیاد و تسلیم او کنیم
اسلام را حفظ کنیم تا صاحبش بیاد
امام خامنه ای - علت هجوم به جمهوری اسلامی
علت هجوم به جمهوری اسلامی
حضرت فاطمه زهرا(س) - از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی
یازهرا(س) - شهید قاسم سلیمانی