دوازده موعظه از امام جعفر صادق(ع)

12 موعظه از امام جعفر صادق(ع)مردی خدمت امام جعفر صادق(ع) شرفیاب شد ، عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد ای فرزند رسول خدا(ص) ، به من پند و اندرزی بیاموز ، امام صادق(ع) فرمودند :

إن کان اللَّه تبارک وتعالی قد تکفّل بالرزق ، فاهتمامک لماذا ؟

وإن کان الرزق مقسوماً ، فالحرص لماذا ؟

وإن کان الحساب حقّاً ، فالجمع لماذا ؟

وإن کان الثواب عن اللَّه حقّاً ، فالکسل لماذا ؟

وإن کان الخلف من اللَّه عزّوجلّ حقّاً ، فالبخل لماذا ؟

وإن کانت العقوبه من اللَّه عزّوجلّ النار ، فالمعصیه لماذا ؟

وإن کان الموت حقّاً ، فالفرح لماذا ؟

وإن کان العَرْض علی اللَّه حقّاً ، فالمکر لماذا ؟

وإن کان الشیطان عدوّاً ، فالغفله لماذا ؟

وإن کان المَمرّ علی الصراط حقّاً ، فالعُجب لماذا ؟

وإن کان کلّ شی ء بقضاء وقدَر ، فالحزن لماذا ؟

وإن کانت الدنیا فانیه ، فالطمأنینه إلیها لماذا ؟اگر به راستی خداوند متعال کفیل روزی است ، پس اهتمامِ اندوهگینِ تو برای چیست؟

و اگر روزی تقسیم شده است ، پس حرص ورزیدن تو برای چیست؟

و اگر حساب حق است ، پس جمع کردن مال برای چیست؟

و اگر پاداش از ناحیه خداوند متعال حق است ، پس تنبلی برای چیست؟

و اگر (در مقابل هر انفاقی) عوض از سوی خداوند متعال حقیقت دارد ، پس بخل برای چیست؟

و اگر کیفر از سوی خداوند متعال آتش دوزخ است ، پس گناه برای چیست؟

و اگر مرگ حق است ، پس شادمانی برای چیست؟

و اگر حضور یافتن و ظاهر گشتن در پیشگاه الهی حق است ، پس نیرنگ و حیله برای چیست؟

و اگر شیطان دشمن است ، پس غفلت برای چیست؟

و اگر عبور از صراط حقیقت دارد ، پس عجب و خودبینی برای چیست؟

و اگر هر چیزی با قضا و قدر تحقّق پیدا می کند ، پس غصّه برای چیست؟

و اگر دنیا ، فانی و بی اعتبار است ، پس اعتماد و دل بستن به آن ، برای چیست؟

...............................

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 631)

(امالی شیخ صدوق : 56 ح 5 مجلس 2 ، التوحید : 376 ح 21 ، الخصال : 450 ح 55)

دوازده موعظه از امام جعفر صادق(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
موعظه،موعظه از امام صادق،موعظه از امام جعفر صادق،دوازده موعظه،دوازده موعظه از امام جعفر صادق،12 موعظه،موعظه های امام،موعظه های امام صادق،موعظه های امام جعفر صادق(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام