اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

دو نمونه از مدارا کردن و اخلاق امام محمد باقر(ع)

دو نمونه از مدارا کردن و اخلاق امام محمد باقر(ع)1) مردی از اهل شام با امام باقر(ع) رفت و آمد داشت و از دشمنان آن حضرت بود ، وی علت رفت و آمد خود را اخلاق خوب و روش نیکوی امام باقر(ع) ذکر کرد و به آن حضرت گفت : شما را می بینم که مردی فصیح هستی ، یعنی صریح و روشن مطالب را بیان می کنی و همه آداب را رعایت می نمایی ، و الفاظ نیکو بر زبان جاری می سازی ، به خاطر این ویژگی ها با شما رفت و آمد می کنم و در مجلس شما حاضر می شوم .

2) مردی نصرانی از روی بی ادبی و دشنام و تمسخر به امام محمد باقر(ع) گفت : أنت بقَر ؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : نه من باقر هستم . او گفت : تو پسر زن طباخه یعنی آشپز هستی ؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : آن مهارت و حرفه او بود . او گفت : تو پسر کنیز سیاه دشنام گوی زشت گفتار هستی ؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : إن کنت صدقت غفر الله لها، وإن کنت کذبت غفر الله لک . اگر آنچه گفتی راست است خدا او را بیامرزد ، و اگر دروغ گفتی خدا تو را بیامرزد . نصرانی چون این بزرگواری و بردباری را از آن حضرت مشاهده کرد به حقیقت اسلام اعتراف کرد و مسلمان شد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 513)
مدارا کردن،مدارا کردن و اخلاق،اخلاق مدارا کردن،اخلاق و مدارا کردن،اخلاق امام محمد باقر،مدارا کردن امام محمد باقر،مدارا کردن امام باقر،اخلاق امام باقر،دو نمونه از مدارا کردن،دو نمونه از اخلاق،اخلاق ائمه،رفتار ائمه،اخلاق ائمه معصومین،رفتار ائمه معصومین،امام باقر علیه السلام