عاقبت شیعه ای که مرتکب گناه میشد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

عاقبت شیعه ای که مرتکب گناه میشدحذیفه بن منصور می گوید که : در خدمت امام جعفر صادق(ع) بودم که شخصی بر آن حضرت وارد شد و عرض کرد : فدایت شوم ، برادری دارم که شما را دوست دارد و نسبت به بزرگداشت و رعایت احترام شما هیچگونه کوتاهی نمی کند ، عیبی که دارد این هست که شراب خوار است . امام صادق(ع) فرمودند : همانا این عیب بزرگی است که دوستدار ما به شرابخواری مبتلا باشد ، ولی آیا می خواهی کسی را که بدتر از او است به تو معرّفی کنم ؟ کسی که با ما آشکارا دشمنی می کند بدتر از او است ، و همانا در میان مؤمنین آنکه مرتبه اش پائین تر از همه و پست تر است از همه ، می تواند دویست نفر را شفاعت کند ، ولی اگر اهل آسمان ها و زمین های هفتگانه و نیز دریاهای هفتگانه درباره یک نفر ناصبی شفاعت کنند هرگز شفاعت آنها پذیرفته نمی گردد . آن شخصی هم که گفتی از دنیا نمی رود تا توبه کند ، یا خداوند او را به یک نوع بیماری و ناراحتی جسمی مبتلا کند تا به این وسیله گناهان او از بین برود و وقتی خدا را ملاقات می کند گناهی برای او نمانده باشد . همانا شیعیان ما بر راهی استوار و پابرجا هستند و آنها در مسیر سعادتند . سپس امام صادق(ع) فرمودند : پدرم بارها فرمودند : أحبب حبیب آل محمّد وإن کان مرهقاً ذیّالاً ، وأبغض بغیض آل محمّد وإن کان صوّاماً قوّاماً . دوست بدار کسی که خاندان پیغمبر(ع) را دوست دارد گرچه گنه کار و فرومایه باشد ، و دشمن بدار کسی که با خاندان پیغمبر(ع) دشمنی می کند گرچه زیاد اهل نماز و روزه باشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 568)

(بشاره المصطفی: 38، بحار الأنوار : 126/68 ح 54)
شیعه،عاقبت شیعه،گناه،شیعه و گناه،گناه و شیعه،گناه شیعه،گناه شیعیان،شیعه ای که مرتکب گناه میشد،شیعه ای که گناه میکرد،عاقبت شیعه ای که گناه میکرد،عاقبت شیعه ای که مرتکب گناه میشد،گناه کردن شیعه