عاقبت زنی که به همسر خود خیانت کرده بود

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

عاقبت زنی که به همسر خود خیانت کرده بودصالح بن اشعث بزّار کوفی می گوید: در خدمت مفضّل ، یار باوفای امام جعفر صادق(ع) بودم ، ناگاه نامه ای از جانب مولایمان امام صادق(ع) برای وی رسید ، او نامه را خواند و برخاست و بر من تکیه کرد . آنگاه به سرعت خود را به خانه امام صادق(ع) رسانیدیم ، در زدیم ، عبداللَّه بن وشاح آمد و گفت : ای مفضّل ، با رفیقت فوری خدمت امام جعفر صادق(ع) شرفیاب شوید ، ما خدمت مولایمان امام صادق(ع) شرفیاب شدیم ، حضرت بر روی صندلی نشسته بوده و در برابرش زنی بود ، رو به ما کرد و فرمود: ای مفضّل ، این زن را به بیابانی در حومه شهر ببر و ببین کارش به کجا منتهی می شود ، آنگاه فوری نزد من بیا ، مفضّل گوید: من فرمان مولایم را امتثال نموده و به همراه آن زن ، به بیابان بیرون شهر رفتیم ، وقتی آن زن در وسط بیابان قرار گرفت ، صدای ندادهنده ای را شنیدم که گفت: مفضّل ، کنار برو ، من از آن زن ، کناره گرفتم ، ناگاه ابر سیاهی آسمان را پوشانید و سنگ بر روی آن زن بارید که هیچ اثری از آن زن نماند . من از این پدیده ترسیده و به سرعت خود را به مولایم امام جعفر صادق(ع) رساندم ، خواستم جریان را بازگو کنم ، امام صادق(ع) زودتر از من جریان را توضیح داد و فرمودند : ای مفضّل ، آیا آن زن را می شناختی؟ عرض کردم: نه ، مولای من ، امام صادق(ع) فرمودند : او زن فضّال بن عامر بود ، من فضّال را به سوی فارس برای آموزش دینی به یارانم فرستاده ام ، او به هنگام خروج از منزلش به زنش گفت: این مولایم امام جعفر صادق(ع) بر تو شاهد است که خیانت نکنی . او گفت : آری ، اگر خیانت کردم خداوند از آسمان عذابی برای من فرود آورد . ولی او در همان شب خیانت کرده و خداوند آنچه خواسته بود ، برایش فرود آورد . یا مفضّل ، إذا هتکت امرأه سترها (المرأه سترها) وکانت عارفه باللَّه، هتکت حجاب اللَّه ، وقصمت ظهرها ، والعقوبه إلی العارفین والعارفات أسرع . ای مفضّل ، هنگامی که زنی با آگاهی از امر خدا ، هتک حرمت در نفس خویش نموده و پرده عفّت خود را بدرد ، حرمت الهی را رعایت نکرده و پشت خود را شکسته است ، و همواره عقوبت و عذاب ، بر آگاهان (از زن و مرد) سریع تر نازل می شود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 591)

(الثاقب فی المناقب ، ابن حمزه طوسی ، 160 ح 10)
خیانت،خیانت همسر،خیانت به همسر،خیانت کردن،خیانت کردن به همسر،به همسر خیانت کردن،زنی که خیانت کرد،زنی که به همسرش خیانت کرد،عاقبت زنی که به همسر خود خیانت کرد،عاقبت زنی که به همسر خود خیانت کرده بود