اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

احوالات شیعیان در قیامت در کلام امام صادق(ع)

احوالات شیعیان در قیامت در کلام امام صادق(ع)امام صادق(ع) فرمودند : یبعث اللَّه شیعتنا یوم القیامه علی ما فیهم من ذنوب وعیوب، منضره وجوههم مستوره عوراتهم، آمنه روعاتهم . خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت با همه گناهان و عیوبی که دارند از قبرهای ایشان خارج می کند در حالی که چهره های آنها روشن و باطراوت است ، زشتی های آنها پوشیده شده و از ترس ها و وحشت ها ایمنی یافته اند . راه برای آنها هموار و سختی ها از آنها برطرف گشته است ، بر شترانی از یاقوت سوار می شوند و پیوسته در اطراف بهشت می گردند ، بند کفش های آنها از نوری است که می درخشد ، برای آنها سفره می گسترانند و ایشان مشغول خوردن طعام های بهشتی هستند در حالی که دیگران گرفتار حسابند و به اعمال آنها رسیدگی می شود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 555)
احوالات شیعیان،احوال شیعیان،شیعه در قیامت،شیعیان در قیامت،احوالات شیعه در قیامت،احوالات شیعیان در قیامت،قیامت در کلام امام صادق،شیعیان در قیامت در کلام امام صادق،احوالات شیعیان در قیامت