آیا ائمه(ع) شیعیان خود را می شناسند؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

آیا ائمه(ع) شیعیان خود را می شناسند؟حلبی می گوید که امام صادق(ع) فرمودند : گروهی از مردم خدمت پدرم امام محمد باقر(ع) رسیده و پرسیدند : ما حد الإمام ؟ حد و امتیاز امام چیست؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : حد عظیم ، إذا دخلتم علیه فوقروه وعظموه ، وآمنوا بما جاء به من شی ء، وعلیه أن یهدیکم، وفیه خصله إذا دخلتم علیه لم یقدر أحد أن یملأ عینه منه إجلالاً وهیبه، لأن رسول الله(ص) کذلک کان، وکذلک یکون الإمام . شأن امام بسیار والا است ، هر وقت خدمت امام رسیدید به او احترام کنید ، او را بزرگ بشمارید ، و به آنچه می گوید: باور داشته باشید ، و بر اوست که شما را هدایت و راهنمایی کند . یکی از امتیازات او این است که هر کدام از شما که به خدمتش برسید از جلال و هیبت او نمی توانید به او خیره شوید ، زیرا که رسول خدا(ص) چنین بود ، و امام نیز همانند اوست . پرسیدند: آیا امام ، شیعیان خود را می شناسد؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : آری . پرسیدند: آیا ما از شیعیان تو هستیم؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : آری ، همه شما از شیعیان من هستید . پرسیدند: علامت آن چیست؟ امام محمد باقر(ع) فرمودند : آیا می خواهید اسامی خودتان ، پدرانتان و قبیله هایتان را بگویم؟ گفتند : آری . امام محمد باقر(ع) همه این مشخصات را فرمود ، و آنان تصدیق کردند . امام محمد باقر(ع) فرمودند : اینک می گویم که می خواستید از چه چیزی بپرسید؟ می خواستید در مورد این آیه بپرسید که خداوند متعال می فرماید: (کَشَجَرَهٍ طَیبَهٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِی السماءِ) (سوره ابراهیم ، آیه 24) ، (همانند درخت پاکیزه ای که ریشه آن ثابت (در زمین) و شاخه آن در آسمان است) . گفتند : درست است . امام محمد باقر(ع) فرمودند : ما همان درخت پاکیزه ای هستیم که خداوند متعال فرمود: (أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِی السماءِ) (ریشه آن ثابت (در زمین) و شاخه آن در آسمان است) . ما به هر کسی از شیعیانمان که بخواهیم از دانش خودمان عطا می نماییم . آنگاه فرمودند : آیا قانع شدید؟ گفتند : ما به کمتر از آن نیز قانع بودیم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 568)
شیعه،شیعیان،شیعه شناسی،آیا ائمه شیعیان را می شناسند؟،آیا ائمه شیعیان خود را می شناسند؟،ائمه و شیعه،شیعه و ائمه،ائمه و شیعیان،شیعیان و ائمه،شناخت ائمه،آیا اهلبیت شیعیان را می شناسند؟،آیا اهلبیت شیعیان خود را می شناسند؟