آیا نمی دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه می شود؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

آیا نمی دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه می شود؟موسی بن یسار می گوید : به همراه امام رضا(ع) بودم هنگامی که نزدیک دیوارهای شهر طوس رسیده بودند ، ناگهان صدای ناله و فریادی شنیدم و به دنبال آن صدا رفتم ، دیدم جنازه ای است ، همین که چشمم به جنازه افتاد ، آقا و سرورم را دیدم که می خواهد از اسب پیاده شود ، سپس طرف جنازه آمد و آن را بلند کرد و جنازه را دربرگرفت ، آنگاه رو کرد به من و فرمود : یا موسی بن یسار ؛ من شیّع جنازه ولیّ من أولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدته اُمّه لا ذنب علیه . ای موسی بن یسار ، هر کسی جنازه دوستی از دوستان ما را تشییع کند از گناهان خارج می شود مانند روزی که از مادر متولّد شده است و هیچ گونه گناهی ندارد . و چون جنازه را کنار قبر نهادند ، دیدم آقا و سرورم جلو آمد و مردم را کنار زد تا میّت برای آن حضرت پدیدار شد ، دست مبارک خود را بر روی سینه او نهاد و فرمود : ای فلان بن فلان ، تو را بشارت باد به بهشت ، و بعد از این ساعت دیگر هراس و وحشتی نخواهی داشت . و من که این رفتار امام رضا(ع) و فرمایش او را درباره این شخص شنیدم عرض کردم : فدایت شوم ، آیا این مرد را می شناسید ؟ به خدا قسم این سرزمینی است که قبلاً در آن قدم نگذاشته اید ؟ امام رضا(ع) به من فرمودند : یا موسی بن یسار، أما علمت أنّا معاشر الأئمّه تعرض علینا أعمال شیعتنا صباحاً ومساءً؟ فما کان من التقصیر فی أعمالهم سألنا اللَّه تعالی الصفح لصاحبه، وما کان من العلوّ سألنا اللَّه الشکر لصاحبه . ای موسی بن یسار ، آیا نمی دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه می شود ؟ اگر در اعمال آنها تقصیری مشاهده کنیم از خداوند گذشت و بخشش برای آنان طلب می کنیم ، و اگر پرونده عالی باشد و اعمال نیکو در آن ثبت شده باشد توفیقات بیشتر و شکر الهی را برای آن نیکوکار تقاضا می نمائیم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 618)
شیعیان،اعمال شیعیان،صبح و شام،عرضه اعمال،عرضه کردن اعمال،عرضه اعمال شیعیان،عرضه کردن اعمال شیعیان،عمال شیعیان هر صبح و شام عرضه میشود،آیا نمی دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ما عرضه می شود،عرضه شدن اعمال شیعه