آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟از امام جعفر صادق(ع) سوال شد آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان ؟ امام صادق(ع) فرمودند : سوگند به آن کسی که جان من در حیطه قدرت او است ، عدد فرشتگان در آسمان ها بیشتر از عدد ذرّات خاک بر روی زمین است . و در آسمان جای قدمی نیست مگر اینکه در آنجا فرشته ای به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول است ، و بر روی زمین بر هر درختی و کلوخی فرشته ای موکّل است ، و هر روز احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند گزارش می دهد در حالی که خدا به همه آنها داناتر است . وما منهم أحد إلّا ویتقرّب کلّ یوم إلی اللَّه بولایتنا أهل البیت ویستغفر لمحبّینا ویلعن أعداءنا ویسأل اللَّه أن یرسل علیهم العذاب إرسالاً . و فرشته ای نیست مگر آنکه هر روز به ولایت ما اهل بیت(ع) به درگاه الهی تقرّب می جوید ، و برای دوستان ما آمرزش می خواهد و دشمنان ما را لعن و نفرین می کند و از خداوند فرستادن عذاب را بر آنها درخواست می کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 564)

(تفسیر قمی : 583، بحار الأنوار : 210/24 ح176/59 7 ح7 و 78/68 ح 139، تفسیر برهان : 92/4 ح 11)
فرشتگان،تعداد فرشتگان،تعداد فرشتگان چقدره،تعداد فرشتگان چقدر هست؟،تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان،تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟،آیا تعداد فرشتگان بیشتر است،آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان،آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا آدمیان؟،فرشتگان و آدمیان،آدمیان و فرشتگان