از معجزه های امام جعفر صادق(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

از معجزه های امام جعفر صادق(ع)علی بن ابی حمزه می گوید: سالی در خدمت امام جعفر صادق(ع) برای انجام مراسم حج به سوی مکّه به راه افتادیم ، در بین راه زیر درخت خرمای خشکیده ای نشستیم ، امام جعفر صادق(ع) لب های مبارکش را برای خواندن دعایی به حرکت درآورد ، من نفهمیدم چه دعایی خواند ، آنگاه امام جعفر صادق(ع) فرمودند : یا نخله ، أطعمینا ممّا جعل اللَّه فیک من رزق عباده . ای درخت خرما ، از آنچه خداوند متعال در نهاد تو برای روزی بندگانش قرار داده ، به ما بخوران . من متوجّه درخت خرما بودم ، دیدم درخت به طرف امام جعفر صادق(ع) کج شد در حالی که دارای برگ هایی بود و بر آن رطب تازه ای بود . امام جعفر صادق(ع) به من فرمودند : نزدیک شو ، و (بسم اللَّه) بگو و بخور . ما مشغول خوردن رطب ها شدیم ، به راستی که بهترین و لذیذترین خرمایی بود که می خوردم . در این بین ، یکی از اعراب وقتی این پدیده شگفت انگیز را دید گفت: من مثل امروز سِحری بزرگتر از این ندیده بودم . امام جعفر صادق(ع) فرمودند : نحن ورثه الأنبیاء لیس فینا ساحر ولا کاهن ، بل ندعو اللَّه فیجیب ، فإن أحببت أن أدعو اللَّه فیمسخک کلباً تهتدی إلی منزلک ، وتدخل علیهم ، وتبصبص لأهلک ؟ . ما وارث پیامبران هستیم ، در میان ما ساحر و کاهن (شعبده باز) نیست ، (این از سِحر نیست) بلکه ما از خداوند می خواهیم و او اجابت می نماید ، اگر مایلی از خدا بخواهم تا تو را به سگی مسخ کند تا به خانه ات رفته و پیش خانواده ات برای آنها دم بجنبانی؟ اعرابی از روی نادانی گفت: آری . امام جعفر صادق(ع) دعا فرمودند و در همان دم به صورت سگی در آمد و رفت . امام جعفر صادق(ع) به من فرمودند : از پی او برو ، من پشت سر او به راه افتادم ، او وارد روستای خود شده و به خانه اش رفت ، و برای خانواده و فرزندانش دم می جنباند ، آنها چوبی برداشته و او را از خانه بیرون کردند . من خدمت امام جعفر صادق(ع) برگشتم و داشتم جریان را به حضرتش بازگو می کردم که ناگاه او آمد و در برابر امام جعفر صادق(ع) ایستاد ، اشک می ریخت ، خود را به خاک می مالید و ناله می کرد . امام جعفر صادق(ع) به او ترحّم کرد و دعا نمود و به حالت اوّل بازگشت و اعرابی شد . امام جعفر صادق(ع) به او فرمودند : ای اعرابی ، آیا حالا ایمان آوردی؟ او گفت: آری ، هزاران هزار مرتبه .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 606)

(الخرائج : 296/1 ح3 ، بحار الأنوار : 110/47 ح 147)
معجزه امام صادق،معجزه های امام صادق،معجزات امام صادق،معجزه امام جعفر صادق،معجزه های امام جعفر صادق،معجزات امام جعفر صادق،از معجزه های امام صادق،از معجزه های امام جعفر صادق،از معجزات امام جعفر صادق(ع)