بعد از امام رضا(ع) چه کسی امام هست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

بعد از امام رضا(ع) چه کسی امام هست؟


بنان بن نافع می گوید که: به امام رضا(ع) عرض کردم : فدای شما شوم ، بعد از شما چه کسی اختیاردار امور است ؟ امام رضا(ع) فرمودند : ای پسر نافع ، از این درب کسی وارد خواهد شد که از من ارث می برد ، آنچه را که من از امام پیشین ارث بردم ، و او حجت خداوند تبارک و تعالی بعد از من است . مشغول این گفتگو با امام رضا(ع) بودم که ناگهان امام جواد(ع) از درب وارد شد و چون چشم مبارکشان به من افتاد فرمودند : ای پسر نافع برایت حدیثی نگویم؟إنّا معاشر الأئمّه إذا حملته اُمّه یسمع الصوت فی بطن اُمّه أربعین یوماً ، وإذا أتی له فی بطن اُمّه أربعه أشهر رفع اللَّه تعالی له أعلام الأرض فقرّب له ما بعد عنه حتّی لایعزب عنه حلول قطره غیث نافعه ولا ضارّه . همانا ما امامان اینگونه هستیم که هرگاه یکی از ما مادرش به او باردار شود ، تا چهل روز صدا را در شکم مادر بشنود ، و وقتی چهار ماه گذشت خداوند تبارک و تعالی علامت های زمین را برای او بالا می برد و بر اثر آن آنچه از او دور است نزدیک می شود ، به طوری که حتی ریزش قطره ای باران ، سودمند باشد یا مضر ، از او مخفی و پنهان نماند . و اینکه به امام رضا(ع) گفتی : حجت دوران بعد از ایشان کیست؟ همان کسی که امام رضا(ع) به تو معرفی کرد حجّت خدا بر تو است . بنان بن نافع  می گوید که عرض کردم : پیش از همه آن را می پذیرم . سپس امام رضا(ع) بر ما وارد شدند و فرمودند : ای پسر نافع آنچه او فرمود قبول کن ، و به اطاعت و فرمانبرداری از او گردن بنه ، زیرا حکم و فرمان او ، حکم و فرمان من است ، و حکم و فرمان من ، حکم و فرمان رسول خدا(ص) می باشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی التقی الجواد(ع) - صفحه 660)
بعد امام رضا،بعد از امام رضا،امام بعد امام رضا،امام بعد از امام رضا،چه کسی امام هست،چه کسی امام هست؟،بعد امام رضاچه کسی امام هست،بعد از امام رضا چه کسی امام هست؟،امام بعد از امام رضا کیست،امام بعد از امام رضا کیست؟،امام نهم کیست؟،امام نهم شیعیان،امام نهم شیعه،امام نهم شیعیان کیست؟