اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

برداشتن طلا از میان خاک ، توسط امام جواد(ع)

برداشتن طلا از میان خاک ، توسط امام جواد(ع)



اسماعیل بن عباس هاشمی می گوید : روزی خدمت امام جواد(ع) شرفیاب شده و از تنگی زندگی خود شکوه نمودم . امام جواد(ع) ، سجّاده خویش را بلند نمود و از میان خاک ، شمش طلایی برداشت و به من داد . من شمش طلا را به بازار برده و به صرّاف دادم که شانزده مثقال طلای خالص داشت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی التقی الجواد(ع) - صفحه 716)
طلا،برداشتن طلا،استخراج طلا،طلا از میان خاک،طلا در میان خاک،کشف طلا،برداشتن طلا از میان خاک،برداشتن طلا در میان خاک،برداشتن طلا از میان خاک توسط امام جواد،امام جواد و طلا،طلا و امام جواد،امام جواد و برداشتن طلا،برداشتن طلا و امام جواد،امام جواد و برداشتن طلا از میان خاک،طلا و خاک،خاک و طلا