برخورد امام سجاد(ع) با عبدالملک بن مروان

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

برخورد امام سجاد(ع) با عبدالملک بن مروانامام سجاد(ع) در بیت اللّه الحرام مشغول طواف کعبه بود که با عبدالملک بن مروان رو به رو شد . عبدالملک بن مروان به امام سجاد(ع) گفت: چرا نزد ما نمی آیی تا چیزی از دنیای ما به تو برسد؟ امام سجاد(ع) ردای مبارکش را پهن کرد و فرمودند : اللهمّ أره حرمه أولیائک . خداوندا ، احترام و مقام اولیای خودت را به او نشان بده ، ناگاه ردای مبارک امام سجاد(ع) پر از درّ  گردید . آنگاه امام سجاد(ع) رو به عبدالملک مروان کرد و فرمودند: کسی که احترام و مقام او در پیشگاه خداوند چنین است ، نیازی به دنیای تو ندارد . سپس امام سجاد(ع) فرمودند : خداوندا ، بگیر اینها را که من نیازی ندارم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 553)
برخورد امام سجاد،روش برخورد امام سجاد،عبدالملک بن مروان،امام سجاد و عبدالملک بن مروان،عبدالملک بن مروان و امام سجاد،برخورد امام سجاد با ابن بن مروان،برخورد امام سجاد با عبدالملک بن مروان