به امام سجاد(ع) گفتند که چگونه صبح کردید؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

به امام سجاد(ع) گفتند که چگونه صبح کردید؟به امام سجاد(ع) گفته شد : چگونه صبح کردید ای فرزند رسول خدا(ص) ؟ امام سجاد(ع) در جواب فرمودند : أصبحت مطلوباً بثمان : اللَّه تعالی یطلبنی بالفرائض ، والنبیّ(ص) بالسنّه ، والعیال بالقوت ، والنفس بالشهوه ، والشیطان بالمعصیه ، والحافظان بحفظ العمل واللسان ، وملک الموت بالروح ، والقبر بالجسد ، فأنا بین هذه الخصال مطلوب .  در حالی صبح کردم که از هشت طرف مرا می خواهند : 1) خداوند انجام واجبات را از من می خواهد . 2) پیامبر خدا(ص) انجام سنن و مستحبات را می خواهد . 3) خانواده ، تهیّه زاد و توشه را میخواهد . 4) نفس ، شهوات را می خواهد . 5) شیطان معصیت و گناه را می خواهد . 6)  دو فرشته موکل ، حفظ عمل و زبان را می خواهد . 7) ملک الموت ، روح مرا می خواهد . 8) و قبر هم جسد مرا می خواهد . و من در گرو این خواسته ها و طلبکارها هستم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 536)
صبح،چگونه صبح کردی؟،چگونه صبح کردید؟،به امام سجاد گفتند،سوال از امام سجاد،جواب امام سجاد،پاسخ امام سجاد،پاسخ به سوالات توسط امام سجاد،أصبحت مطلوباً،اللَّه تعالی یطلبنی بالفرائض،والنبیّ(ص) بالسنّه،والعیال بالقوت،والنفس بالشهوه،والشیطان بالمعصیه،والحافظان بحفظ العمل واللسان،وملک الموت بالروح ، والقبر بالجسد