چند مطلب مرتبط با امام جعفر صادق(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

چند مطلب مرتبط با امام جعفر صادق(ع)


1) امام صادق(ع) وارد حمام شدند ، حمّامی عرض کرد : حمّام را برای شما خالی و خلوت کنم ؟ امام صادق(ع) فرمودند : لا حاجه لی فی ذلک ، المؤمن أخفّ من ذلک . احتیاجی به آن نیست ، مؤمن امرش سبکتر و آسانتر از این ها است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 546)

..................

2) امام جعفر صادق(ع) سکّر (که یک نوع رطب بسیار شیرین است) به فقرا می بخشید ، زیرا آن را بیشتر از خوراکی های دیگر دوست می داشت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 547)

..................

3) کشّی رحمه الله در کتاب «رجال» از شخصی نقل کره است که گفت : از امام صادق(ع) درباره شانزده هزار حدیث سئوال کردم و آن حضرت همه را جواب مرحمت فرمودند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 547)

..................

4) امام صادق(ع) فرمودند : إنّ حبّنا أهل البیت لیحطّ الذنوب عن العباد کما تحطّ الریح الشدیده الورق عن الشجر . همانا دوستی ما اهل بیت(ع) گناهان را از بندگان فرو می ریزد همان طور که باد شدید برگ را از درخت می ریزد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 569)

..................

5) مفضّل بن عمر گوید: منصور دوانیقی شخصی را پیش فرماندار خود ، حسن بن زید (که فرماندار او در مکّه و مدینه بود) فرستاد و به او دستور داد که : خانه جعفر بن محمّد (علیهما السلام) را آتش بزند . آنها دستور را اجرا و خانه امام صادق(ع) را آتش زدند ، شعله آتش بر در خانه و اتاق ها رسید ، امام صادق(ع) پا روی آتش می گذاشت و از روی آن می رفت و می فرمود: أنا ابن أعراق الثری ، وأنا ابن إبراهیم خلیل اللَّه . من فرزند بهترین رگه ها و ریشه های زمین و ارکان آن ، یعنی فرزند حضرت اسماعیل(ع) هستم، من پسر حضرت ابراهیم خلیل اللَّه(ع) هستم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 586)

..................

6) امام صادق(ع) فرمودند : سوگند به خدا، هر بنده ای که خدا و رسولش را دوست بدارد و از امامان معصومین(ع) پیروی نماید وقتی بمیرد وارد آتش نمی شود . راوی میگوید : امام جعفر صادق(ع) این سخن زیبا را دو مرتبه و سه مرتبه بدون این که من بپرسم ، تکرار فرمودند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 596)
امام صادق،امام جعفر صادق،مرتبط با امام جعفر صادق،مطالب مرتبط با امام جعفر صادق،چند مطلب از امام صادق،چند مطلب از امام جعفر صادق،چند مطلب مرتبط با امام جعفر صادق(ع)،در مورد امام صادق،مرتبط با امام صادق،در محضر امام صادق،حدیث از امام صادق،پیرامون امام صادق(ع)