کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

چرا شیعیان در اذان بر ولایت علی(ع) شهادت می دهند؟

چرا شیعیان در اذان بر ولایت علی(ع) شهادت می دهند؟در پاسخ باید گفت که : شیعیان در اذان پس از شهادت بر رسالت پیامبر گرامی، بر ولایت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب (ع) گواهی می‌دهند، و این مسأله در تمام بلاد شیعی مشاهده می‌شود، در این باره توضیح چند نکته ضروری است:

1. تمامی فقهای شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارند که شهادت ثالثه «شهادت بر ولایت علی (ع)» جزو اذان نیست و لذا هنگامی که فصول اذان را می‌شمارند، آن را هجده فصل بیشتر نمی‌دانند که عبارتند از:

4 تکبیر، 2 بار شهادت بر وحدانیت خدا، 2 بار شهادت بر رسالت پیامبر، 2 بار «حیّ علی الصلاة»، 2 بار «حی علی الفلاح»، 2 بار «حیّ علی خیر العمل»، 2 تکبیر و 2 بار تهلیل و این سخنی است که فقهای شیعه جملگی بر آنند.

2. اگر فردی شهادت سوم را به عنوان جزئی از اذان بگوید، کار حرامی مرتکب شده و گناه کرده است.

3. شهادت سوم در اذان، بدون قصد جزئیت جایز و یا مستحب است و این استحباب، دو مبنا دارد:

الف: علی (ع) به حکم قرآن و حدیث رسول گرامی، ولیّ خداست.

ب: امام صادق (ع) فرمود: هر گاه به رسالت پیامبر شهادت دادید، بر ولایت علی (ع) نیز گواهی دهید.

در اثبات اصل نخست و این که علی (ع) ولی خداست، گذشته از حدیث متواتر غدیر و روایات متواتر که پیامبر گرامی کراراً فرموده است: یا علیّ أنت ولیّ کلّ مؤمن بعدی، (1) قرآن مجید نیز بر ولایت علی (ع) تصریح کرده است، آنجا که می‌فرماید:

«إِنّما ولیُّکُم اللّهُ ورسولُه وَالّذینَ آمَنُوا الّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکاة وَهُمْ راکِعُون* وَمَنْ یَتَوَّلَ اللّه وَرَسُولهُ وَالّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللّه هُمُ الْغالِبُون». (2)

«تنها ولی و سرپرست شما خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند؛ همانها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، حزب و جمعیت خدا پیروز است».

مفسران اتفاق نظر دارند که این آیه در حقّ امیرمؤمنان علی (ع) وارد شده است، آنگاه که فقیری وارد مسجد شد و از مردم درخواست کمک کرد و حضرت که در حال رکوع بود، با انگشت خود به فقیر اشاره کرد که انگشتر را از دست او برگیرد و در آن هنگام دو آیه یاد شده فرود آمد.

مدارک نزول این حدیث فزونتر از آن است که در اینجا ذکر شود،

امّا به عنوان نمونه به چند مورد در پاورقی اشاره می‌کنیم. (3) بدین ترتیب، با توجه به آیه مذکور و آیات و روایات متعدد دیگر، آشکار می‌گردد که امیرمؤمنان (ع) ولی و سرپرست مؤمنان از جانب خدا است.

در خصوص نکته دوم نیز قاسم بن معاویه، از اصحاب امام صادق و کاظم، از آن حضرت چنین نقل کرده است:

«هر گاه کسی از شما به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی داد، برای تکمیل شهادت به ولایت علی (ع) نیز گواهی دهد». (4) بنابر آنچه گفته شد، احدی از شیعیان آن را به عنوان جزئی از اذان نمی‌گوید وحتی برخی در اقامه برای اینکه از دیگر اجزا تمیز داده شود، فقط یک بار آن را می‌گویند و در این صورت مشکلی در این مورد نخواهد بود.پی نوشت:

1- کنز العمال: 6/ 396، حدیث 6048.

2- مائده/ 55- 56.

3- تفسیر طبری: 6/ 86؛ ابو بکر جصاص: أحکام القرآن: 2/ 542؛ ابوالحسن واحدی نیشابوری در اسباب النزول: 148؛ زمخشری در کشاف: 1/ 422 و مرحوم علّامه امینی نزول آیه را در حقّ علی‌ابن ابی‌طالب علیه السَّلام از 66 منبع سنی نقل کرده است، حتّی حسان بن ثابت که در واقعه حاضر بود، چند بیتی درباره این رویداد گفت که یکی را یادآور می‌شویم:

فأنت الذی أعطیت إذ أنت راکع فدتک نفوس القوم یا خیر راکع

تو کسی هستی که در حال رکوع بخشیدی.

ارواح دیگران فدای تو گردد، ای بهترین رکوع کننده.

4- احتجاج طبرسی: 83.

کتاب راهنمای حقیقت (آیت الله سبحانی)
شهادت بر ولایت علی،شهادت بر ولایت علی در اذان،شهادت بر ولایت علی در نماز،چرا شیعیان در اذان بر ولایت علی شهادت می دهند؟،اشهد ان علی ولی الله در اذان،اشهد ان علی ولی الله در اقامه،چرا شیعه شهادت بر ولایت علی میدهد؟،اذان شیعه،اذان شیعیان،اذان شیعه ها،شهادت بر ولایت علی(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام