کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

چرا شیعه روایات صحابه را نمی پذیرد؟

چرا شیعه روایات صحابه را نمی پذیرد؟در پاسخ باید گفت که : روایاتی که از پیامبر گرامی (ص) به وسیله راویان نقل می‌شود، بر سه دسته‌اند:

1. خبر متواتر.

2. خبر مقرون به قرائن مفید علم.

3. خبر واحد.

همه عقلای جهان به دو قسم نخست عمل می‌کنند و هرگز به وضع راوی و شرایط او نمی‌نگرند؛ زیرا خبر از نظر قوت و قدرت، به حدی است که علم آفرین بوده و هر نوع شک و تردید را از بین می‌برد.

امّا خبر متواتر چیست و چه شرایطی دارد و یا خبر مقرون به قرائن که علم آفرین است، کدام است؟

در کتاب‌های علم اصول و به ویژه علم درایه درباره آنها سخن گفته شده و شیعه هم به عنوان گروهی از عقلای جهان بر این دو دسته از روایات عمل می‌کند.

سخن درباره دسته سوم از روایات است:

از آنجا که در مسائل اعتقادی، هدف ایمان و اعتقاد است و خبر واحد در این عرصه فاقد ارزش است؛ زیرا نتیجه مطلوب از آن حاصل نمی‌شود، ولی اگر خبر مربوط به احکام و مسائل عملی باشد، هرگاه سلسله سند، همگی عادل و پاکدامن و پرهیزگار باشند، شیعه به این حدیث عمل می‌کند و در این مورد، فرقی میان تابعی و صحابی قائل نیست. ولی اگر یکی از راویان، مخدوش و ضعیف باشد، چنین خبری حجت نبوده و قابل احتجاج نیست، همین ضابطه در روایاتی که به وسیله راویان از ائمه اهل بیت (ع) نقل می‌شود نیز حاکم و صادق است.

خوشبختانه قسمتی از روایات پیامبر اکرم (ص) از طرق صحیح در اختیار ماست، بخشی از آنها از طریق امامان اهل بیت (ع) از پیامبر (ص) نقل شده و برخی دیگر از طریق راویان معتبر و با تقوا، و شیعه به همه اینها عمل می‌کند.

آنچه در سؤال آمده، خیالی بیش نیست. برخی از روایاتی که مورد عمل فقیهان شیعه است، در صحیح بخاری و مسلم و دیگر سنن نیز آمده است، ولی مهم این است که سند پیراسته از نقد و جرح باشد.

در پایان یادآوری می‌کنیم که از نظر فقه ما، کسانی که ناصبی هستند و بغض اهل‌بیت (ع) را در دل دارند، کافر و غیر قابل اعتمادند، ولی متأسفانه این میزان در برخی از کتاب‌های حدیثی نادیده گرفته شده، مثلًا عمران بن حطّان، که در رأس خوارج قرار دارد، در سلسله سندهای صحیح بخاری و غیره وجود دارد که از نظر ما قابل اعتماد نمی‌باشد .

....................

کتاب راهنمای حقیقت (آیت الله سبحانی)
شیعه و صحابه،صحابه شیعه،چرا شیعه روایات صحابه را نمی‌پذیرد؟،چرا شیعیان روایات صحابه را نمی‌پذیرند؟،روایات صحابه،احادیث صحابه،روایان از صحابه،اعتبار صحابه،اعتبار روایت صحابه،اعتبار روایات صحابه،اعتبار حدیث صحابه،اعتبار احادیث صحابه،شیعه و روایات صحابه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام