دنیا نزد امام(ع) مثل گردویی نمایان هست

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

دنیا نزد امام(ع) مثل گردویی نمایان هستشیخ مفید(ره) در کتاب (إختصاص) از حمزه بن عبداللَّه جعفری نقل کرده است که گفت : روی کاغذی نوشتم : (همانا دنیا برای امام(ع) همانند قطعه گردوئی نمایان می گردد) ، و آن را به امام کاظم(ع) تقدیم نمودم و عرض کردم : فدایت شوم ، یاران و دوستان ما حدیثی را روایت کرده اند ، من آن را انکار نکرده ام ولی دوست دارم از خود شما بشنوم . امام کاظم(ع) نگاهی به آن نوشته کرده و سپس آن را پیچید ، من گمان کردم که بر او ناگوار آمده است ، امام کاظم(ع) فرمودند : هو حقّ فحوّله فی أدیم . آنچه نوشته شده حق است ، پس آن را به پوست منتقل کن . (یعنی این نوشته را روی پوست دبّاغی شده بنویس تا دوام و ماندگاری آن بیشتر باشد) .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 593)
دنیا،دنیا نزد امام،دنیا و امام،امام و دنیا،دنیا نزد امام مثل گردویی است،دنیا نزد امام مثل گردویی نمایان هست،دنیا در نزد امام،دنیا نزد امام چگونه است؟،دنیا در نزد امام چگونه است؟،معرفی دنیا،دنیا و امام کاظم،امام کاظم و دنیا،شناخت دنیا،دنیا چگونه است؟،دنیا چه جور است؟،دنیا چگونه می باشد؟،دنیا چطور است؟