احاطه امام بر دنیا چگونه است؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

احاطه امام بر دنیا چگونه است؟امام صادق(ع) فرمودند : إنّ الدنیا لتمثّل للإمام فی مثل فلقه الجوز، فلایعزب عنه منها شی ء، وإنّه لیتناولها من أطرافها کما یتناول أحدکم من فوق مائدته ما یشاء [ فلا یعزب عنه منها شی ء] . دنیا برای امام مانند نیمی از گردو تصوّر می شود ، هیچ چیزی از آن از نظر امام پنهان نیست ، و همانا او بر همه اطراف آن احاطه دارد و هر گونه بخواهد می تواند در آن تصرّف کند ، همانطور که یکی از شما آنچه می خواهد از بالای سفره برمی دارد ، و بر آن احاطه دارد و هیچ چیزی از آن از نظر او پنهان نمی ماند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 550)
احاطه امام،احاطه امام بر دنیا،احاطه امام بر دنیا چگونه است،احاطه امام بر دنیا چگونه است؟،احاطه کردن،نحوه احاطه امام بر دنیا،روش احاطه امام بر دنیا،شیوه احاطه امام بر دنیا،نوع احاطه امام بر دنیا،در مورد احاطه امام بر دنیا،پیرامون احاطه امام بر دنیا،موضوع احاطه امام بر دنیا