کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
علم امام جواد(ع)از منظر اندیشمندان اسلامی
علم امام جواد(ع)از منظر اندیشمندان اسلامی

اندیشمندان اسلامی شخصیت علمی امام جواد(ع) را چگونه معرفی کرده اند؟

سخنان و مناظرات امام جواد و حلّ مشكلات بزرگ علمى و فقهى توسط آن حضرت، تحسين و اعجاب دانشمندان و پژوهشگران اسلامى اعم از شيعه و سنى را برانگيخته و آنان را به تعظيم در برابر عظمت علمى امام واداشته است و هر كدام او را به نحوى ستوده اند. به عنوان نمونه، «سبط ابن الجوزى» مى گويد: «او در علم و تقوا و زهد و بخشش بر روش پدرش بود».(1)

«ابن حجر هيتمى» مى نويسد: «مأمون او را به دامادى انتخاب كرد، زيرا با وجود كمى سنّ، از نظر علم و آگاهى وحلم، بر همه دانشمندان برترى داشت».(2)

«شبلنجى» مى گويد: «مأمون پيوسته شيفته او بود، زيرا با وجود كمى سنّ، فضل و علم و كمالِ عقل خود را نشان داده برهان (عظمت) خود را آشكار ساخت».(3)

استاد شيعه «شيخ مفيد»، و «فتّال نيشابورى» از آن حضرت چنين ياد مى كنند: «مأمون شيفته او شد، زيرا مى ديد كه او با وجود كمى سنّ، از نظر علم و حكمت و ادب و كمال عقلى، به چنان رتبه والايى رسيده كه هيچ يك از بزرگان علمى آن روزگار بدان پايه نرسيده اند».(4)

«جاحظ عثمانى معتزلى» كه از مخالفان خاندان على (ع) بوده،(5) امام جواد را در شمار ده تن از «طالبيان» ى آورده كه درباره آنان چنين گفته است: «هر يك از آنان، عالم، زاهد، عبادت پيشه، شجاع، بخشنده، پاك و پاكنهادند. برخى از آنان خليفه و برخى نامزد خلافت مى باشند و تا ده تن، هر يك فرزند ديگرى است. آنان عبارتند از: حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسين بن على. هيچ يك از خاندانهاى عرب و عجم داراى چنين نسب شريفى نيست».(6)،(7)

پی نوشت:

(1). تذكره الخواص، نجف، مكتبه الحيدريه، 1383 ه".ق، ص 359.

(2). الصواعق المحرقه، الطبعه الثانيه، قاهره، مكتبه القاهره، 1385 ه".ق، ص 205.

(3). نور الأبصار، قاهره، مكتبه المشهد الحسينى،، ص .161

(4). الارشاد، قم، مكتبه بصيرتى،، ص 319 - روضه الواعظين، الطبعه الأولى، بيروت، مؤسسه الأعلمى للمطبوعات، 1406 ه".ق، ص .261

(5). جاحظ در بصره مى زيسته و داراى اطلاعات سرشارى بوده و در بسيارى از علوم و فنون رايج عصر خود كتابهايى نوشته و معاصر امام جواد (عليه السلام) و پس از او معاصر فرزندانش بوده است.

(6). مرتضى العاملى،، سيد جعفر، نگاهى به زندگانى سياسى امام جواد - عليه السلام -، ترجمه سيد محمد حسينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1365 ه".ش، ص 106 (به نقل از آثار الجاحظ).

(7). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1390ش، چاپ بیست و سوم، ص 555.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
امام جواد،علم امام جواد،جایگاه علمی،جایگاه علمی امام جواد،اندیشمندان،اندیشمندان اسلامی،امام از منظر اندیشمندان،امام از منظر اندیشمندان اسلامی،امام جواد و اندیشمندان اسلامی،علم امام جواد،شخصیت علمی امام جواد،علم امام نهم،شخصیت علمی امام نهم،امام جواد و اندیشمندان اسلامی