کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)1) امام صادق(ع) فرمودند : خداوند متعال چهار هزار فرشته را موكّل قبر امام حسين(ع) فرموده كه جملگى ژوليده و غبار آلود بوده و تا روز قيامت بر آن جناب گريه می كنند ، پس كسى كه امام حسین(ع) را زيارت كند و به حق آن حضرت عارف باشد ، اين فرشتگان او را مشايعت كرده تا وى را به منزلش برسانند و اگر بيمار شود صبح و شام عيادتش كرده و اگر فوت كند بر جنازه اش حاضر شده و تا روز قيامت براى او طلب آمرزش می كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 622)

.............

2) امام باقر(ع) فرمودند : چهار هزار فرشته ژوليده و غبار آلود و گرفته بر امام حسين(ع) تا روز قيامت می گريند ، پس احدى به زيارت امام حسین(ع) نمی آيد مگر آنكه ايشان استقبالش می كنند و احدى از نزد امام حسین(ع) بر نمی گردد مگر آنكه اين فرشتگان مشايعتش می نمايند ، و احدى از زوّار امام حسین(ع) بيمار نمی شود مگر آنكه اين فرشتگان عيادتش می كنند و احدى از زائرين امام حسین(ع) فوت نمی كند مگر آنكه اين فرشته ها بر جنازه اش حاضر می گردند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 623)

.............

3) ابى الصباح الكنانى می گوید که : شنیدم امام صادق(ع) می فرمودند : در طرف و حوالى شما قبرى است كه هيچ غمگينى به زيارتش نرفته مگر خداوند متعال غم او را برطرف كرده و حاجتش را بر آورده می كند و در نزد آن قبر چهار هزار فرشته بوده كه از زمان شهادت صاحب قبر اين فرشتگان به هيئتى ژوليده و حالى گرفته و غبار آلود تا روز قيامت بر او می گريند ، پس هر كس او را زيارت كند فرشتگان او را مشايعت كرده و اگر مريض شود عيادتش نموده و اگر از دنيا برود جنازه اش را تشييع می كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 624)

.............

4) امام صادق(ع) فرمودند : هنگامى كه شخصی به قصد زيارت امام حسين(ع) از منزلش بيرون میرود ، هفتصد فرشته از بالاى سر و زير پا و دست راست و طرف چپ و از مقابل و از پشت سر او را مشايعت كرده تا وى را به قصدش برسانند ، و وقتى وى آن حضرت را زيارت كرد ، منادى نداء می دهد : گناهانت آمرزيده شد ، اعمال را از ابتدا شروع كن، سپس فرشتگان با او مراجعت كرده و وى را همچنان‏ مشايعت نموده تا او را به منزلش برسانند و وقتى به منزلش رسيدند می گويند: ما تو را به خدا میسپاريم. پس پيوسته او را زيارت كرده تا روز فوتش فرا برسد ، و پس از فوت در هر روز قبر امام حسين(ع) را زيارت كرده و ثواب آن براى آن شخص منظور می گردد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 626)

.............

5) امام صادق(ع) فرمودند : خداوند متعال چهار هزار فرشته را موكّل قبر مطهّر امام سيّد الشهداء(ع) قرار داده كه همگى ژوليده و غبارآلود و گرفته هستند و تا قيامت اطراف آن قبر می باشند ، وقتى كسى امام حسین(ع) را زيارت كند ، اين فرشتگان مشايعتش كرده و هنگامى كه زائر بيمار شود او را عيادت نموده و زمانى كه از دنيا برود بر سر جنازه اش حاضر می گردند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 626)

.............

6) هارون بن خارجه میگويد: شخصى از امام صادق(ع) سؤال كرد و من نيز در آنجا حاضر بودم ، سائل پرسيد؟ ثواب كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند چيست؟ امام صادق(ع) فرمودند: هنگامى كه امام حسين(ع) به مصيبت گرفتار شدند ، موجودات جملگى بر او گريستند ، حتى شهرها ، پس حق تعالى چهار هزار فرشته را بر قبر مطهّرش موكّل ساخت كه جملگى ژوليده و غبار آلود و گرفته بوده و تا روز قيامت بر آن جناب می گريند ، پس كسى كه امام حسین(ع) را زيارت كند و به حقّش آگاه و عارف باشد ، اين فرشتگان مشايعتش كرده تا وى را به مقصدش برسانند و اگر بيمار گردد صبح و شام عيادتش كنند و اگر از دنيا رفت بر جنازه اش حاضر شده و تا روز قيامت براى او طلب آمرزش می كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 629)

.............

7) امام باقر(ع) فرمودند : هنگامى كه حق تعالى امام حسين(ع) را قبض روح كرد ، چهار هزار فرشته بر سر قبرش گسيل داشت كه جملگى ژوليده و غبار آلود و گرفته بوده و تا روز قيامت بر او می گريند ، پس كسى كه امام حسین(ع) را زيارت كند و به حقّش معرفت داشته باشد ، خداوند منّان گناهان گذشته و آينده اش را می آمرزد و براى او يك حج می نويسد و پيوسته محفوظش داشته تا به اهلش مراجعت كند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 631)
فرشتگان،استقبال،استقبال فرشتگان،زائرین امام حسین،استقبال فرشتگان از زائرین،استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین،استقبال کردن فرشتگان،فرشته ها،استقبال فرشته ها،استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین،استقبال فرشتگان از زائرین کربلا
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام