امام کاظم(ع) و اطلاع دادن از تاریخ مرگ افراد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام کاظم(ع) و اطلاع دادن از تاریخ مرگ افراداسحاق بن منصور می گوید: از امام کاظم(ع) شنیدم که تاریخ مرگ یکی از شیعیانش را اطلاع می داد ، من با خود گفتم : به راستی این شخص می داند که شیعیانش در چه روزی می میرند ؟ همین که این سخن از ذهن من خطور نمود ، امام کاظم(ع) رو به من کردند و فرمودند : اصنع ما أنت صانع ، فإنّ عمرک قد فنی ، وقد بقی منه دون سنتین ، وکذلک أخوک لایمکث بعدک إلّا شهراً واحداً حتّی یموت ، وکذلک عامّه أهل بیتک ویتشتّت کلّهم ، ویتفرّق جمعهم ، ویشمت بهم أعداؤهم ویصیرون رحمه لإخوانهم ، إن کان هذا فی صدرک . تو نیز هر کاری داری انجام بده که عمر تو هم در حال پایان است و بیش از دو سال زنده نیستی و برادرت نیز یک ماه پس از تو خواهد مرد و همچنین تمام خانواده ات همگی پراکنده و جمعیت آنها متفرق خواهند شد و مورد سرزنش دشمنان و ترحّم دوستان قرار خواهند گرفت ، آیا این خیال را نمی کردی ؟ عرض کردم: از آنچه از ذهنم خطور کرد به سوی خدا استغفار می نمایم ..... آری ، دو سال تمام نشد که اسحاق بن منصور از دنیا رفت ، و پس از یک ماه برادرش نیز وفات یافت ، خانواده اش نیز مردند ، و بازماندگان آنها فقیر شده و پراکنده شدند به گونه ای که نیازمند به کمک و صدقه شدند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 640)
مرگ،تاریخ مرگ،مرگ افراد،تاریخ مرگ افراد،اطلاع دادن از مرگ،اطلاع دادن از تاریخ مرگ،اطلاع دادن از مرگ افراد،اطلاع دادن از تاریخ مرگ افراد،علم غیب امام،علم غیب امام کاظم،امام کاظم و علم غیب،امام کاظم و اطلاع دادن از تاریخ مرگ افراد،اطلاع دادن از تاریخ مرگ افراد توسط امام کاظم(ع)