اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اعتراف ابو حنیفه به فضل و دانش امام صادق(ع)

اعتراف ابو حنیفه به فضل و دانش امام صادق(ع)ابو حنیفه نسبت به فضل و دانش امام صادق(علیه السلام) چه اعترافى دارد؟ابوحنیفه مى گوید: «من فقیه تر از جعفر بن محمّد ندیدم. هنگامى که منصور او را خواست، کسى را نیز به دنبال من فرستاد و گفت: اى اباحنیفه! همانا مردم فریفته جعفر بن محمّد شده اند، پس مسائلى دشوار را آماده کن تا او را امتحان کنى. ابوحنیفه مى گوید: «من در مجلس منصور، پرسش های خود را مطرح کردم، و امام نیز جواب مى داد و مى فرمود: شما چنین مى گویید، و اهل مدینه چنین مى گویند، و ما چنین مى گوییم، و آیا براى ما روایت نکرده اند که داناترین مردم کسى است که به نظرات مختلف مردم داناتر باشد».

ابوحنیفه مى گوید: «من فقیه تر از جعفر بن محمّد ندیدم. هنگامى که منصور او را خواست، کسى را نیز به دنبال من فرستاد و گفت: اى اباحنیفه! همانا مردم فریفته جعفر بن محمّد شده اند، پس مسائلى دشوار را آماده کن تا او را امتحان کنى. ابوحنیفه مى گوید: من چهل مسئله را آماده کردم. منصور در «حیره» بود من بر او وارد شده و مشاهده نمودم که جعفر بن محمّد در طرف راست او نشسته است. او را که دیدم هیبتش مرا گرفت، به حدّى که هرگز از منصور چنین هیبتى در دل نداشتم. بر او سلام کردم. او با دست اشاره کرد که بنشینم و من نشستم. آنگاه منصور رو به امام صادق(علیه السلام) کرد و گفت: اى اباعبدالله! این ابوحنیفه است. حضرت فرمود: آرى... سپس رو به من کرده و گفت: اى اباحنیفه! سوال هایت را از اباعبدالله (جعفر صادق(علیه السلام)) بپرس. من شروع به سوال نمودم و او نیز جواب مى داد و مى فرمود: شما چنین مى گویید، و اهل مدینه چنین مى گویند، و ما چنین مى گوییم. چه بسا ما آن ها را متابعت مى کنیم و چه بسا مخالفت مى نماییم. ابوحنیفه مى گوید: من تا چهل مسئله را از آن حضرت سوال کردم (و ایشان به همین نحو پاسخ داد) و آیا براى ما روایت نکرده اند که داناترین مردم کسى است که به نظرات مختلف مردم داناتر باشد(1).(2)


پی نوشت:

(1). جامع مسانید ابى حنیفه، ج 1، ص 222 ; تذکرة الحفّاظ، ج 1، ص 157.

(2). گردآوري از کتاب: اهل بیت از دیدگاه اهل سنت، على اصغر رضوانى، مسجد مقدس جمکران، قم ، 1385 ه.ش، ص 92.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
فضل امام صادق،دانش امام صادق،ابوحنیفه و امام صادق،امام صادق و ابوحنیفه،اعتراف ابوحنیفه،فضل و دانش امام صادق،دانش و فضل امام صادق،امام جعفر بن محمد الصادق،علم امام صادق،فضایل امام صادق،فضائل امام صادق،فضایل امام جعفر صادق،فضائل امام جعفر صادق(ع)