فاسق و فاجر و کافر چه کسانی هستند؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

فاسق و فاجر و کافر چه کسانی هستند؟شخصی به امام موسی کاظم(ع) اینگونه گفت که : شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی می کند ، شراب می آشامد و مرتکب گناهان هلاکت بار می شود ، آیا از او بیزاری بجوئیم؟ امام موسی کاظم(ع) فرمودند : از اعمال زشت او بیزاری بجوئید و از خوبی او بیزار نباشید ، او را دوست بدارید و با عمل او دشمن باشید . گفتم : آیا جایز است بگوئیم او فاسق و فاجر است؟ امام کاظم(ع) فرمودند : لا ، الفاسق الفاجر ، الکافر ، الجاحد لنا ولولایتنا . أبی اللَّه أن یکون ولیّنا فاسقاً فاجراً ، وإن عمل ما عمل ولکنّکم قولوا : فاسق العمل فاجر العمل ، مؤمن النفس خبیث الفعل طیّب الروح والبدن . نه ، فاسق فاجر کافر کسی است که منکر ما و منکر ولایت ما باشد ، خداوند نمی پذیرد که ولیّ ما و دستدار ما فاسق فاجر باشد ، گرچه بعضی از اعمال ناروا را مرتکب شود ، ولی بگوئید آدم بدکردار و زشت رفتاری است ، نفس او مؤمن و کار او زشت است ، روح و بدن پاک دارد . به خدا قسم ولی ما از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه خدا و رسول(ص) و ما اهل بیت(ع) از او خشنود هستیم ، و با همه آن کارهائی که کرده خداوند او را رو سفید محشور گرداند ، در حالیکه زشتی های او را پوشانیده و او را از ترس و وحشت ایمن ساخته و هیچ گونه غم و غصّه ای ندارد ، و این به خاطر آن است که از دنیا خارج نمی شود تا اینکه از گناهان پاک شود و خالص گردد و آن یا به خاطر حادثه ای است که در مال و اولاد او پیش می آید و یا به خاطر بیماری و گرفتاری است . و کمترین چیزی که ممکن است کفاره گناهان او و باعث آمرزش او گردد این است که خواب وحشتناکی ببیند و وقتی بیدار شود غم و غصّه ای به او دست دهد ، یا از ناحیه افراد حکومتی دچار ترس و اضطراب شود ، و یا جان کندن او سخت باشد . و اینها باعث می شود که خداوند را در حالیکه از گناهان پاک شده ملاقات کند و ترس و دلهره او به دیدار حضرت محمد(ص) و امیرالمومنین علی(ع) برطرف شود . سپس یکی از این دو امر را پیش رو دارد : یا رحمت بی پایان الهی و یا شفاعت پیغمبر(ص) و امیرالمومنین علی(ع) ، اگر به خاطر نداشتن لیاقت ، رحمت خداوند باعث خلاصی او نشد ، شفاعت پیغمبر(ص) و امیرالمومنین علی(ع) او را دستگیری می کند ، و در این هنگام به واسطه آن دو بزرگوار رحمت واسعه پروردگار شامل حال او می گردد ، و او سزاوار این رحمت است و خداوند به او احسان و بخشش می نماید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1- صفحه 270)
فاسق و فاجر و کافر چه کسانی هستند؟،فاسق کیست؟،فاجر کیست؟،کافر کیست؟،کافر کیه؟،فاسق کیه؟،فاجر کیه؟،فاسق چه کسانی هستند؟،فاجر چه کسانی هستند؟،کافر چه کسانی هستند؟،فاسقین چه کسانی هستند؟،فاجرین چه کسانی هستند؟،کافرین چه کسانی هستند؟،کافران چه کسانی هستند؟،فاسقان چه کسانی هستند؟،فاجران چه کسانی هستند؟