کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

فضيلت آب فرات و نوشيدن آب فرات و غسل نمودن در آب فرات‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

فضيلت آب فرات و نوشيدن آب فرات و غسل نمودن در آب فرات‏1) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: آب سرور مايعات دنيا و آخرت می باشد و چهار نهر در دنيا هستند كه از بهشت می باشند و آنها عبارتند از: فرات، نيل، سيحان و جيحان . فرات آب بوده و نيل عسل و سيحان خمر و جيحان شير می باشند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه137)

............

2) امام صادق(ع) فرمودند: كسى كه از آب فرات بنوشد و با آن تحنيك كند (تحنیک = کام نوزاد را گرفتن) ، دوستدار ما خاندان خواهد بود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه137)

............

3) امام باقر(ع) فرمودند: اگر فاصله بين ما و فرات ،  فلان و فلان مقدار ميل بود ، همانا اين راه را طى می كرده و به آب فرات خود را می رسانده و بواسطه‏اش استشفاء می جستيم.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه138)

............

4) سليمان بن هارون می گوید که امام صادق(ع) از من پرسیدند : فاصله بين تو و آب فرات چه مقدار مى‏باشد؟ پس محضرش خبر داده و فاصله مزبور را بيان كردم. امام صادق(ع) فرمودند: اگر من در اين فاصله می بودم دوست می داشتم دو طرف روز (صبح و غروب) به فرات بروم.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه138)

............

5) امام صادق(ع) در ذیل آیه 50 سوره مومنون (وَ آوَيْناهُما إِلى‏ رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ) فرمودند :مقصود از (ربوه) نجف كوفه و از (معين) فرات می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه139)

............

6) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: فرات در دنيا و آخرت سرور آب ها است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه140)

............

7) امام سجاد(ع) فرمودند: فرشته اى در هر شب به زمين فرود مى آيد در حالى كه با سه مثقال مشك از مشك هاى بهشتى است ، پس آن را در فرات مى ريزد ، و هيچ نهرى در شرق و غرب نيست كه بركتش بيشتر از فرات باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه140)

............

8) امام صادق(ع) فرمودند: هر روز در فرات قطراتى از بهشت مى ريزند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه141)

............

9) امام صادق(ع) فرمودند: فرات نهر آبى است و چقدر بركتش زياد مى باشد ، در اين آب هر روز هفت قطره از بهشت مى ريزند ، و اگر مردم به بركتى كه در آب فرات هست واقف بودند ، مسلّما در اطراف آب فرات خيمه می زدند و از آن توشه برمى داشتند . سپس امام صادق(ع) فرمودند: اگر گناه كاران در آب فرات داخل نشده بودند ، به طور قطع و جزم هر مريض و آفت‏ زده‏اى كه داخلش مى شد و در آن فرو مى رفت ، مرضش بهبود مى یافت و آفتش برطرف مى گشت.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه143)

............

10) امام صادق(ع) فرمودند: كنار وادى ايمن كه حق تعالى در قرآن فرموده همان فرات بوده ، و مقصود از (بقعه مباركه) كربلا و مقصود از (شجره) وجود مقدس حضرت محمد(ص) مى باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه143)

............

11) امام صادق(ع) فرمودند: فرات در زمره شيعيان امیرالمومنین على(ع) بوده و احدى با آن تحنيك نمی كند (تحنیک = کام نوزاد را گرفتن) ، مگر آنكه ما اهل بيت(ع) را دوست دارد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه146)

............

12) امام صادق(ع) فرمودند: فرات نهر مومن می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه147)
فرات،آب فرات،ما فرات،ماء فرات،آب فرات موج مزن،موج مزن آب فرات،فضيلت آب،فضيلت آب فرات،نوشیدن آب فرات،فضيلت نوشیدن آب فرات،غسل در آب فرات،فضيلت غسل در آب فرات،فضایل فرات،فضایل آب فرات،فرات در روایات،آب فرات در روایات،احادیث فرات،احادیث آب فرات
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام