اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

فرشتگان گفتند : خدایا این چه نوری است؟

فرشتگان گفتند : خدایا این چه نوری است؟امام باقر(ع) فرمودند : إنّما سمّاها فاطمه الزهراء لأنّ اللَّه عزّوجلّ خلقها من نور عظمته . حضرت فاطمه(س) ، زهرا نامیده شده ، چون خدای متعال آن بانو را از نور عظمت خود آفرید . هنگامی که درخشید ، آسمان ها و زمین به نور او روشن گشت ، چشمان فرشتگان خیره شد ، فرشتگان خدای متعال را سجده نموده و گفتند:خدای ما ، و سرور ما ، این چه نوری است؟ ، خداوند به آنان وحی فرمود: هذا نور من نوری ، أسکنته فی سمائی ، وخلقته من عظمتی ، اُخرجه من صلب نبیّ من أنبیائی ، اُفضّله علی جمیع الأنبیاء ، واُخرج من ذلک النور أمّه یقومون بأمری ویهدون إلیّ خلقی ، وأجعلهم خلفاء فی أرضی . این نوری از نور من است ، که آن را در آسمانم جای دادم ، و از عظمت خویش آفریدم ، من این نور را از صلب یکی از پیامبرانم بیرون می آورم که او را بر همه پیامبران برتری می دهم ، از این نور گروهی را به وجود می آورم که برای امر من قیام می کنند و آفریدگانم را به سوی من راهنمایی می نمایند و من آنها را جانشینان (خود) در روی زمین قرار می دهم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 410)
نور،این چه نوری است،این چه نوری است؟،خدایا این چه نوری است،خدایا این چه نوری است؟،فرشتگان گفتند،نور فاطمه،نور حضرت فاطمه،نور زهرا،نور حضرت زهرا،نور فاطمه زهرا،نور حضرت فاطمه زهرا،نور فاطمه چه نوری است،نور حضرت فاطمه چه نوری است،نور حضرت فاطمه زهرا چه نوری است؟