گریه امام محمد باقر(ع) با مناجات الیاس نبی(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

گریه امام محمد باقر(ع) با مناجات الیاس نبی(ع)گروهی که برای تشرف به خدمت با سعادت امام محمد باقر(ع) اجازه ورود خواستند ، آنها گویند: وقتی که اجازه داده شد و وارد دهلیز خانه شدیم ، صدای کسی را شنیدیم که به زبان سریانی با لهجه زیبایی می خواند و گریه می کرد ، صدا چنان محزون بود با این که ما معنی آن کلمات را نمی دانستیم ، برخی از ما نیز گریه نمود . ما گمان کردیم که عده ای از اهل کتاب در محضر امام محمد باقر(ع) حضور دارند و یکی از آنها مشغول خواندن است . وقتی صدا قطع شد ما وارد شدیم ، و کسی را در نزد امام محمد باقر(ع) ندیدیم ، گفتیم: ای فرزند رسول خدا(ص) ، ما به لهجه سریانی صدایی را شنیدیم که زیبا می خواند . امام محمد باقر(ع) فرمودند : ذکرت مناجاه إلیا (مناجاه الیاس) النبی فأبکتنی . من مناجات الیای پیامبر (الیاس پیامبر) را می خواندم و گریه ام گرفت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 580)
الیاس،الیاس نبی،مناجات الیاس،مناجات الیاس نبی،گریه امام،گریه امام باقر،گریه امام محمد باقر،امام باقر و الیاس نبی،امام باقر و مناجات الیاس نبی،حضرت الیاس،حضرت الیاس نبی(ع)