غضّوا أبصارکم ، چشمان خود را فرو بندید

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

غضّوا أبصارکم ، چشمان خود را فرو بندیدسلیمان انصاری می گوید: در مسجد النبی(ص) نشسته بودیم که امیرالمومنین علی(ع) وارد شدند ، رسول الله(ص) از او استقبال گرمی کرد و او را دربرگرفت و پیشانی مبارکش را بوسید و بسیار اکرام و احترام نمود ، و چند روزی از ازدواج او بیشتر نگذشته بود ، رسول الله(ص) به امیرالمومنین علی(ع) فرمودند :آیا می خواهی از ازدواج تو مطلبی را بگویم ؟ امیرالمومنین علی(ع) فرمودند : اگر مایل هستید بفرمائید ، درود خداوند بر شما باد . رسول خدا(ص) فرمودند : جبرئیل به من خبر داد که آدم و حوّا در بهشت باهم گفتگو و نزاع کردند ، حضرت آدم(ع) فرمود : ای حوّا ، چه فایده ای در این نزاع و گفتگو است ؟ گفت : می خواهم بفهمم خداوند بهتر از من و تو کسی را آفریده است ؟خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد : ای آدم ، در بهشت گردش کن و نگاه کن چه می بینی ؟ حضرت آدم(ع) در ضمن گردش کردن در بهشت ناگهان چشمش به قبّه ای افتاد که بدون آویزان بودن به چیزی از بالا ، و تکیه داشتن بر پایه ای از پائین ، ثابت و برقرار بود ، و در داخل آن شخصی را دید که تاجی بر سر و گردن بندی در گردن و دو گوشواره به گوشهایش بود ، آدم با مشاهده آن به سجده افتاد ، خداوند تبارک و تعالی به او فرمود : ای آدم ، این چه سجده ای بود ، اینجا که محل سجده و عبادت نبود ؟آدم عرض کرد : ای جبرئیل ، این قبّه ای که زیباتر از آن را در بهشت مشاهده نکرده ام چیست ؟ جبرئیل فرمود : این به قدرت خداوند به وجود آمده و برقرار گشته است . آدم عرض کرد : شخصی که داخل قبّه است کیست ؟ جبرئیل فرمود : شخص جاریه حوراء إنسیّه تخرج من ظهر نبیّ یقال له محمّد(ص) . او حوریّه ای به صورت آدمیان است و از صلب پیغمبری به نام محمّد(ص) خارج می گردد . آدم عرض کرد : آن تاجی که بر سر دارد چیست ؟ جبرئیل فرمود : او پدرش محمّد(ص) است . آدم عرض کرد : گردن بندی که به گردن دارد چیست ؟ جبرئیل فرمود : همسرش علی ابن ابی طالب(ع) است . آدم عرض کرد : آن دو گوشواره که به گوش دارد چیست ؟ جبرئیل فرمود : آنها دو گوشواره عرش الهی ، دو گل خوشبوی بهشت ، دو فرزندش حسن(ع) و حسین(ع) هستند . آدم عرض کرد : این زن چگونه در قیامت وارد محشر می شود ؟ جبرئیل فرمود : خداوند تبارک و تعالی فرموده است : ترد علی ناقه لیست من نوق دار الدنیا ، رأسها من بهاء اللَّه ، ومؤخّرها من عظمه اللَّه ، وخطامها من رحمه اللَّه ، وقوائمها من خشیه اللَّه ، ولحمها وجلدها معجون بماء الحیوان . بر شتری قرار می گیرد که از شترهای دنیا نیست ، بلکه قسمت بالای آن از مقامات نورانی پروردگار ، و قسمت پائین آن از عظمت الهی ، و زمامش از رحمت خدا ، و چهارپای آن از ترسی که ناشی از عظمت الهی است ترکیب یافته ، و گوشت و پوست آن از آب حیات سرشته گردیده است . پروردگار عالم اراده ایجاد چنین مرکبی نموده و آن به وجود آمده است ، زمام آن را هفتاد هزار صف از فرشتگان گرفته و به جلو می برند و همه آنها فریاد می زنند : غضّوا أبصارکم یا أهل الموقف حتّی تجوز الصدیقه سیّده النساء فاطمه الزهراءعلیها السلام . ای اهل محشر ، چشمان خود را فرو بندید تا آنکه صدّیقه کبری ، سرور زنان ، حضرت فاطمه زهرا(س) عبور کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 416)
غضّوا أبصارکم،چشمان خود را فرو بندید،بستن چشم ها،حتّی تجوز الصدیقه سیّده النساء فاطمه الزهراء،غضّوا أبصارکم یا أهل الموقف،فاطمه زهرا در قیامت،فاطمه زهرا در آخرت،یا أهل الموقف،دستور خدا به خاطر فاطمه زهرا(س)