گربه ای براى گربه كوری غذا می برد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

گربه اى براى گربه كورى غذا مى برد

جمعى مشغول خوردن غذا بودند كه هر چند دقيقه يك بار گربه اى به نزديك سفره مى آمد و تكه استخوانى را جلوى گربه مى انداختند و گربه به دندان مى گرفت و مى رفت تا چند بار اين صحنه تكرار شد و بر ايشان جاى سوال بود كه اين حيوان غذا را به كجا مى برد و چرا خودش مصرف نمى كند! يكى از افراد روى سفره براى تعقيب گربه بلند شد و پشت سر گربه حركت كرد تا اينكه متوجه شد كه گربه به پشت بام خانه خرابه اى رفت . او هم با نردبان به پشت بام راه يافت تا اينكه صحنه عجيبى را مشاهده كرد كه گربه كورى در پشت بام آن منزل مخروبه زندگى مى كند و اين گربه سالم برايش غذا تهيه مى كند. وقتى به نزد دوستانش برگشت با تعجب گفت عطوفت حيوانات بعضا از عطوفت بين انسانها بيشتر است . آرى خداوند اين محبت و نوع دوستى را در بين حيوانات هم قرار داده است تا موجود كورى در پشت بام يك منزل متروكه هم گرسنه و تشنه نماند.
سایت جامع سربازان اسلام
گربه،گربه کور،غذا دادن به گربه،غذا خوردن گربه،غذا بردن گربه،غذا بردن برای گربه،حکایت،حکایات،داستان کوتاه،حکایات اسلامی،حکایات مذهبی،حکایت اسلامی،حکایت مذهبی،موش و گربه،انفاق کردن،کمک رسانی،کمک کردن،یاری کردن دوستان،یاری رساندن،کمک،یار
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام