حل مشکل مرد و زنی که دستشان به هم چسبیده بود

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

حل مشکل مرد و زنی که دستشان به هم چسبیده بودامام صادق(ع) فرمودند : دست مرد و زنی در حال طواف کعبه بر روی حجرالاسود به هم چسبید ، هر یک از آنها هرچه تلاش کردند که دست خود را جدا کنند نتوانستند . مردم گفتند : باید اینها را برید تا از یکدیگر جدا شوند ، در این گفتگو بودند که امام سجاد(ع) وارد شد ، راه را برای امام سجاد(ع) باز کردند ، و وقتی قصّه را برایش عرض کردند ، امام سجاد(ع) نزدیک رفتند و اراده ای کردند و فوراً دست ها از یکدیگر جدا شد و مشکل آنها حل شد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 492)
مرد و زن،زن و مرد،مشکل مرد و زن،مشکل زن و مرد،حل مشکل،حل مشکل مرد،حل مشکل زن،حل مشکل مرد و زن،حل مشکل زن و مرد،دستان به هم چسبیده،مرد و زنی که دستشان به هم چسبیده بود،مشکل مرد و زنی که دستشان به هم چسبیده بود،حل مشکل مرد و زنی که دستشان به هم چسبیده بود