حالت بیهوشی امام صادق(ع) هنگام تلاوت قرآن

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

حالت بیهوشی امام صادق(ع) هنگام تلاوت قرآنامام جعفر صادق(ع) در نمازش قرآن تلاوت می فرمود تا بر او حالت غشوه و بیهوشی عارض می شد و چون از این حالت سئوال کردند فرمود : ما زلت اُکرّر آیات القرآن حتّی بلغت إلی حال کأنّنی سمعتها مشافهه ممّن أنزلها . پیوسته آیات قرآن را تکرار می کنم تا به من حالتی دست می دهد که گویا آن را از لب های آن کسی که نازل فرموده می شنوم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 547)
بیهوشی،حالت بیهوشی،تلاوت قرآن،هنگام تلاوت قرآن،بیهوشی هنگام تلاوت قرآن،بیهوشی امام صادق،حالت بیهوشی امام صادق،حالت بیهوشی امام صادق هنگام تلاوت قرآن،امام صادق و تلاوت قرآن،تلاوت قرآن و امام صادق،امام صادق هنگام تلاوت قرآن