هم سفره شدن امام رضا(ع) با غلامان و نوکران

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

هم سفره شدن امام رضا(ع) با غلامان و نوکرانمردی از اهل بلخ می گوید : در سفری که امام رضا(ع) به خراسان می رفتند ، در خدمت آن حضرت بودم ، دستور داد سفره غذا گستردند و در کنار آن همه غلامان سیاه و نوکران دیگر را جمع کرد ، و با آن ها بر سر یک سفره نشست . عرض کردم: فدایت شوم اگر دستور می دادید برای آن ها سفره دیگری می انداختند شایسته تر بود . امام رضا(ع) فرمودند : مه إنّ الربّ تبارک وتعالی واحد والاُمّ واحده، والأب واحد، والجزاء بالأعمال . ساکت باش ، خدای ما یکی است ، وهمه از یک پدر و مادر که آدم و حوا باشند هستیم ، و اجر و پاداش ها به سبب اعمال است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 623)
غلامان و نوکران،هم سفره شدن،هم سفره شدن امام رضا،هم سفره شدن امام رضا با غلامان،هم سفره شدن امام رضا با نوکران،هم سفره شدن با غلامان،هم سفره شدن با نوکران،هم سفره شدن با غلامان و نوکران