حرکت کردن کوه ، به دستور امام صادق(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

حرکت کردن کوه ، به دستور امام صادق(ع)عبد الرحمان بن حجّاج گوید : من در سفری میان مکه و مدینه در محضر امام جعفر صادق(ع) بودم ، امام صادق(ع) سوار بر قاطر و من سوار بر الاغی بودم ، کسی نزد ما نبود ، عرض کردم: آقای من ، از حق بزرگ امام جعفر صادق(ع) چه چیزی واجب و لازم گردیده ؟ امام صادق(ع) فرمودند : یا عبدالرحمان ، لو قال لهذا الجبل : سر ، لسار . ای عبدالرحمان ، اگر امام به این کوه بگوید : بیا ، خواهد آمد . عبد الرحمان می گوید: سوگند به خدا ، ناگاه دیدم که کوه حرکت کرد ، امام جعفر صادق(ع) به آن کوه نگاه کردند و فرمودند : مقصود من تو نبودی ، کوه توقف نمود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 590)

(الخرائج : 621/2 ، بحار الأنوار : 101/47 ح 123)
کوه،حرکت کوه،حرکت کردن کوه،دستور امام،دستور امام صادق،دستور امام به کوه،دستور امام صادق به کوه،دستور امام جعفر صادق به کوه،حرکت کردن کوه به دستور امام،حرکت کردن کوه به دستور امام صادق،حرکت کردن کوه به دستور امام ششم،حرکت کردن کوه به دستور امام جعفر صادق(ع)