کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

اختیار درهای بهشت و جهنم به دست علیست

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اختیار درهای بهشت و جهنم به دست علیستامام باقر(ع) فرمودند : هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود را که از ابتدای خلقت آفریده برای محاکمه جمع کند ، رسول الله(ص) و امیرالمومنین علی(ع) را بخوانند ، رسول الله(ص) را جامه سبز رنگی بپوشانند که بین مشرق و مغرب را روشن کند ، امیرالمومنین علی(ع) را نیز چنین جامه ای بپوشانند ، بعد از آن جامه زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک رسول الله(ص) بپوشانند که به خاطر آن بین مشرق و مغرب نورانی و روشن گردد ، به امیرالمومنین علی(ع) هم چنین جامه ای بپوشانند . ثمّ یدعی بنا فیدفع إلینا حساب الناس ، فنحن واللَّه ندخل أهل الجنّه الجنّه ، وأهل النار النار . سپس ما را بخوانند و حساب مردمان را به ما واگذار کنند ، بخدا قسم ما اهل بهشت را وارد بهشت و اهل دوزخ را وارد دوزخ کنیم . آنگاه پیامبران را بخوانند ، همگی در دو صف کنار عرش الهی بایستند ، تا از حساب خلق فارغ شویم ، وقتی که اهل بهشت داخل بهشت و اهل دوزخ داخل آتش شدند ، پروردگار عالم امیرالمومنین علی(ع) را مأموریّت دهد که هر کدام از اهل بهشت را درجایگاه خودش به حسب مراتبی که دارند ساکن گرداند و حوران بهشتی را به ازدواج آنها درآورد ، و به خدا قسم کسی که برنامه ازدواج اهل بهشت را در بهشت فراهم می کند ، و عقد ازدواج آنها را می خواند امیرالمومنین علی(ع) است و جز او کسی چنین منصبی ندارد و این به خاطر اعزاز و اکرام خداوند نسبت به او است و فضیلتی است که او را به آن برتری داده و منت نهاده است . و به خدا قسم او است که اهل آتش را به آتش افکند ، و او است که وقتی اهل بهشت در آن وارد شدند درهای بهشت را ببندد ، و وقتی اهل دوزخ در آن داخل شدند درهای جهنم را ببندد . فإنّ أبواب الجنّه إلیه وأبواب النار إلیه . و اختیار درهای بهشت و جهنم به او واگذار شود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 304)
بهشت و جهنم،جهنم و بهشت،اختیار درهای بهشت،اختیار درهای جهنم،اختیار درهای بهشت و جهنم،اختیار درهای جهنم و بهشت،بهشت و جهنم به دست علیست،درهای بهشت و جهنم به دست علیست،اختیار درهای بهشت و جهنم به دست علیست،یاعلی و یاعلی و یاعلی،امام علی در بهشت،فإنّ أبواب الجنّه إلیه وأبواب النار إلیه،امیرالمومنین در بهشت
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام