کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

علم الله,قلب الله,لسان الله,عین الله,جنب الله,یدالله

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

علم الله,قلب الله,لسان الله,عین الله,جنب الله,یدالله


امام صادق(ع) فرمودند که امیرالمومنین علی(ع) فرمودند : أنا علم اللَّه ، وأنا قلب اللَّه الواعی ، ولسان اللَّه الناطق ، وعین اللَّه الناظره ، وأنا جنب اللَّه وأنا ید اللَّه . من مظهر و نمایش دهنده علم خداوندم ، و قلب خدا هستم که اسرار و علوم خود را در آن نگهداشته است ، لسان گویای پروردگار و چشم بینای او هستم ، و من جنب اللّهم یعنی جانب او هستم که تمام خلق امر شده اند به آن جانب توجّه کنند ، وقرب خداوند جز با تقرّب به من برای کسی حاصل نشود ، و من دست توانای حق تعالی می باشم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 345)
علم الله،قلب الله،لسان الله،عین الله،جنب الله،یدالله،علم الله علی،قلب الله علی،لسان الله علی،عین الله علی،جنب الله علی،یدالله علی،علی علم الله،علی قلب الله،علی لسان الله،علی عین الله،علی جنب الله،علی یدالله،امیرالمومنین علم الله،امیرالمومنین قلب الله،امیرالمومنین لسان الله،امیرالمومنین عین الله،امیرالمومنین جنب الله،امیرالمومنین یدالله
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام