کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

مقام امیرالمومنین علی(ع) در بیان رسول الله(ص)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

مقام امیرالمومنین علی(ع) در بیان رسول الله(ص)ابن عمر میگوید که : از رسول الله(ص) درباره علی بن ابی طالب(ع) سئوال کردم و گفتم: ای رسول خدا(ص) ، علی(ع) چه مرتبه و مقامی نسبت به شما دارد ؟ رسول الله(ص) خشمگین شده و فرمودند: چه شده است گروهی یاد می کنند از کسی که مرتبه او نزد خدا همانند مرتبه من ، و مقام او مانند مقام من است جز نبوّت که مخصوص من است . ای پسر عمر ، علی(ع) نسبت به من به منزله روح نسبت به بدن است ، علی نسبت به من به منزله جان نسبت به جان و به منزله نور نسبت به نور است (یعنی هر دو یک جان و هر دو یک نوریم) ، علی نسبت به من به منزله سر نسبت به پیکر و به منزله دکمه نسبت به جامه است . یابن عمر ، من أحبّ علیّاً فقد أحبّنی ومن أحبّنی فقد أحبّ اللَّه، ومن أبغض علیّاً فقد أبغضنی، ومن أبغضنی فقد غضب اللَّه علیه ولعنه . ای پسر عمر ، هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است ، و هر کس با علی دشمنی کند با من دشمنی کرده ، و کسی که با من دشمنی کند خدا بر او خشمناک است و او رامورد لعن خود قرار داده است . آگاه باشید ، کسی که علی را دوست داشته باشد خدا پرونده اش را به دست راست او می دهد ، و حساب او را آسان می گیرد و نسبت به او سخت گیری نمی کند . آگاه باشید ، کسی که علی را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی شود تا از آب کوثر بیاشامد ، و از میوه درخت طوبی بخورد، و جایگاه خود را در بهشت مشاهده کند . آگاه باشید، کسی که علی را دوست داشته باشد جان کندن او به راحتی صورت می گیرد، و قبر او باغی از باغ های بهشت می گردد. آگاه باشید، کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر عضوی از اعضاء او بر او نعمت عطا کند، و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از بستگانش بپذیرد. ألا ومن عرف علیّاً وأحبّه بعث اللَّه إلیه ملک الموت کما یبعثه إلی الأنبیاء وجنّبه أهوال منکر ونکیر، وفتح له فی قبره مسیره عام، وجاء یوم القیامه أبیض الوجه یزفّ إلی الجنّه کما تزفّ العروس إلی بعلها . آگاه باشید، کسی که علی(ع) را بشناسد و او را دوست داشته باشد خداوند عزرائیل را برای قبض روح او می فرستد همان گونه که برای پیامبرانش می فرستد، و ترس و وحشت دو فرشته ای را که برای بازجوئی و پرسش در قبر می آیند از او دور می کند، و قبرش را به اندازه مسیر یک سال راه توسعه می دهد، و در صحنه قیامت با روی سفید وارد می شود و به طرف بهشت شتابان می رود همان طور که عروس خود را به خانه شوهرش می افکند. آگاه باشید، کسی که علی(ع) را دوست داشته باشد خدا او را در سایه عرش خود پناه می دهد، و از وحشت بزرگ قیامت در امان است. آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد خدا خوبی های او را قبول می کند و او را در حالی که ایمن است به بهشت وارد می کند. آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد، امین خدا در روی زمین نامیده می شود. آگاه باشید، کسی که علی را دوست داشته باشد تاج کرامت و بزرگواری را بر سر او می نهند که بر آن نوشته شده است: «اهل بهشت به مقصد رسیده و پیروزشده اند و شیعیان علی(ع) همان رستگاران هستند». ألا ومن أحبّ علیّاً لاینشر له دیوان ولاینصب له میزان، وتفتح له أبواب الجنّه الثمان . آگاه باشید، کسی که علی را دوست داشته باشد پرونده اش را باز نمی کنند، و میزان که وسیله سنجش اعمال است برای او نصب نمی کنند، و درهای هشتگانه بهشت را برای او باز می کنند. آگاه باشید، کسی که علی را دوست داشته باشد و با محبّت او از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه می کنند، و پیامبران به زیارت او می آیند. ألا ومن مات علی حبّ علیّ فأنا کفیله بالجنّه. آگاه باشید، کسی که با دوستی علی از دنیا رود من بهشت را برای او ضمانت می کنم. آگاه باشید، خداوند را دری است که هر کس به آن وارد شود از آتش نجات یافته است و آن دوستی علی(ع) است. آگاه باشید ، کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر رگی و هر موئی که در بدن او است شهری در بهشت به او عطا کند. ای پسر عمر ، علی سرور اوصیاء و پیشوای پرهیزکاران و جانشین من بر تمام مردمان است و او پدر امامانی است که نیکو چهره و پربرکت اند، پیروی کردن ازاو پیروی کردن از من و شناختن او شناختن من است. یابن عمر، والّذی بعثنی بالحقّ نبیّاً لو أنّ أحدکم صفّ قدمیه بین الرکن والمقام یعبد اللَّه ألف عام، صائماً نهاره قائماً لیله، وکان له ملؤ الأرض ذهباً فأنفقه، وعباد اللَّه ملکاً فأعتقهم، وقتل بعد هذا الخیر الکثیر شهیداً بین الصفا والمروه، ثمّ لقی اللَّه یوم القیامه باغضاً لعلیّ لم یقبل اللَّه له عدلاً ولا صرفاً وزجّ بأعماله فی الناروحشر مع الخاسرین . ای پسر عمر ، به حقّ آنکه مرا به پیامبری برانگیخت اگر کسی بین رکن و مقام بایستد و خدا را هزار سال عبادت کند در حالی که روزها را روزه و شبها را بیدار بماند و به اندازه ای که زمین را پر کرده باشد طلا انفاق کند و بنده آزاد نماید ، و بعد از همه اینها بین صفا و مروه به شهادت رسد ، سپس در قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که با علی(ع) دشمن است ، هیچ یک از این اعمال او را خدا نمی پذیرد ، و با همه اعمالش در آتش افکنده می شود و با زیانکاران محشور خواهد شد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 230)
امیرالمومنین در بیان رسول الله،امام علی در بیان رسول الله،امیرالمومنین علی در بیان رسول الله،مقام امیرالمومنین در بیان رسول الله،مقام امام علی در بیان رسول الله،مقام امیرالمومنین علی در بیان رسول الله،علی در بیان نبی،مقام امام علی در بیان پیامبر،مقامات امیرالمومنین،مقامات علی،مقامات امام علی،مقامات امیرالمومنین علی،مقامات امام امیرالمومنین علی(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام