کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و فضیلت دوست داشتن امیرالمومنین علی(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و فضیلت دوست داشتن امیرالمومنین علی(ع)ابن شاذان(ره) از ابن عمر نقل می کند که گفت: از رسول الله(ص) درباره علی بن ابی طالب(ع) سوال کردیم ، حضرت خشمگین شده و فرمودند : ما بال قوم یذکرون من له منزله عند اللَّه کمنزلتی ومقام کمقامی إلّا النبوّه . چرا بعضی درباره کسی شک دارند که درجه و مرتبه اش نزد خدا ، مثل درجه و مرتبه من است ، و از همه مقامات من جز نبوّت برخوردار است . بعد در ادامه رسول الله(ص) فرمودند : بدانید که هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است ، و هر که مرا دوست داشته باشد خدا از او راضی وخشنود است ، و کسی که خدا از او خشنود باشد پاداش او را بهشت قرار می دهد . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، فرشتگان برای او استغفار می کنند و درهای بهشت به روی او باز است تا از هر دری که بخواهد بدون حساب وارد شود . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند پرونده عملش را به دست راست او دهد و همانند پیامبران به حساب او رسیدگی کنند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی شود تا از آب کوثر بیاشامد و از درخت طوبی تناول نماید و جای خود را در بهشت ببیند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند جان کندن را بر او در هنگام مرگ آسان می گرداند ، و قبر او را باغی ازباغهای بهشت قرار می دهد . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند به تعداد رگهای موجود در بدنش به او حوریّه عطا کند و شفاعت او را درباره هشتاد نفر از اهل بیتش بپذیرد ، و به تعداد موهای بدنش در بهشت به او منزل عنایت کند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را بشناسد و او را دوست داشته باشد ، خداوند ملک الموت را به سوی او بفرستد همان طور که نزد پیامبران می فرستد ، و از او ترس و وحشت دیدن نکیر و منکر را برطرف کند ، و قبرش را روشن و به اندازه مسیر هفتاد سال وسعت دهد ، و با روی سفید وارد قیامت شود . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند او را در سایه عرش خود با صدّیقین و شهداء و صالحین ساکن گرداند ، و او را از وحشت بزرگ و ترس های قیامت ایمن گرداند . آگاه باشید ، هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد خدا خوبی های او را قبول کند و از بدی هایش درگذرد ، و در بهشت رفیق حمزه سیّدالشهداء(ع) باشد . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، حکمت را در قلب او ، و راستی و درستی را بر زبان او جاری سازد و درهای رحمت خود را برای او باز کند. آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، اسیر خدا در زمین نامیده می شود ، و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملان عرش خود مباهات می کند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، فرشته ای از زیر عرش پروردگار ندا کند: ای بنده خدا ، عمل را دوباره آغاز کن ، خداوند گذشته های تو رابخشید و گناهانت را آمرزید .آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، روز قیامت در حالی که چهره اش همانند ماه شب چهاردهم می درخشد درآن صحنه وارد می شود . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند تاج کرامت را بر سر او و لباس عزّت را بر تن او بپوشاند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، مانند برق زودگذر از صراط عبور کند و هیچ گونه سختی هنگام گذشتن از آن نبیند . آگاه باشید: هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند دوری از آتش و رهائی از نفاق و اجازه عبور از صراط و ایمن بودن از عذاب را برای او بنویسد . آگاه باشید: هر کسی علی(ع) را دوست داشته باشد ، خداوند برای او پرونده ای باز نمی کند و میزانی نصب نمی کند و به او گفته می شود: بدون هر گونه حسابی به بهشت وارد شو. آگاه باشید، هر کسی علی(ع) را دوست داشته باشد ، از حساب و میزان و صراط در امان خواهد بود. آگاه باشید: هر کسی با محبّت آل محمّد(ع) از دنیا رود فرشتگان با او مصافحه کنند و ارواح پیامبران به زیارت او آیند وخداوند تمام خواهش های او را برآورده فرماید. آگاه باشید: هر کس با دشمنی آل محمّد(ع) بمیرد کافر از دنیا رفته است. آگاه باشید: هر کس با دوستی آل محمّد(ع) بمیرد ، با ایمان از دنیا رفته است و من بهشت را برای او ضمانت می کنم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 187)
دوست داشتن امیرالمومنین،دوست داشتن علی،دوست داشتن امام علی،دوست داشتن امیرالمومنین علی،دوست داشتن امام امیرالمومنین،دوست داشتن امام امیرالمومنین علی،فضیلت دوست داشتن امیرالمومنین،فضیلت دوست داشتن امیرالمومنین علی،ثواب دوستی علی،ثواب دوستی با امام علی،ثواب دوست داشتن امیرالمومنین،ثواب دوست داشتن امام علی،فضیلت محبین علی،فضیلت محبین امیرالمومنین،فضیلت محبین امیرالمومنین علی(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام