کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع) ، سید الاوصیاء و امام المتقین است

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امیرالمومنین علی(ع) ، سید الاوصیاء و امام المتقین استامام صادق(ع) فرمودند :  امیرالمومنین علی(ع) قبل از رسالت رسول الله(ص) به همراه آن حضرت نور می دید و صدا را می شنید ، که دیگران از دیدن و شنیدن آن عاجز بودند . و رسول الله(ص) به امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: لولا أنّی خاتم الأنبیاء لکنت شریکاً فی النبوّه، فإن لم تکن نبیّاً فإنّک وصیّ نبیّ ووارثه، بل أنت سیّدالأوصیاء وإمام المتّقین . اگر این تقدیر نبود که من آخرین پیغمبران باشم ، تو در نبوت هم با من شرکت داشتی ، ولی اکنون اگر پیغمبر نیستی ، وصیّ پیغمبر و وارث او بوده ، بلکه سرور همه اوصیاء و پیشوای همه پرهیزکاران هستی .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) - صفحه 342)
سید الاوصیا،سید الاوصیاء،امام المتقین،سید الاوصیاء و امام المتقین،سید الاوصیا کیست؟،امام المتقین کیست؟،امیرالمومنین سید الاوصیا،امیرالمومنین امام المتقین،سید الاوصیا علی،علی سید الاوصیا،امام المتقین علی،علی امام المتقین(ع)،حضرت حیدر،حضرت حیدرکرار،حضرت امیرالمومنین،حضرت امیر کیست؟
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام