هشت مطلب کوتاه پیرامون امام محمد باقر(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

هشت مطلب کوتاه پیرامون امام محمد باقر(ع)


1) شیخ کشی(ره) در کتاب (رجال) خود می نویسد : محمد بن مسلم (سی هزار حدیث) از امام باقر(ع) پرسش نمود ، و امام باقر(ع) پاسخ همه آنها را به او فرمودند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 512)

................

2) شیخ مفید(ره) می گوید : از هیچکدام از فرزندان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به اندازه ای که از امام محمد باقر(ع) درباره دین و روایات گذشتگان و گفتار پیامبر اکرم(ص) و قرآن و تاریخ و ادبیات پدیدار گشته و منتشر گردیده ظاهر نشده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 542)

................

3) ابن حجر (که یک سنی ناصبی است) ، با دشمنی فراوانی که داشته است ، درباره امام محمد باقر(ع) می گوید : او شکافنده علم و دانش و احاطه دارنده به آن ، و آشکار کننده و بالا برنده آن بود ، او قلبی باصفا و علم و عملی پاک ، و نَفْسی پاکیزه و اخلاقی نیکو داشت ، تمام اوقات عمر خود را صرف اطاعت خدا نمود ، و چنان در مقامات عارفین غرق گشته بود که زبان توصیف کنندگان از وصف آن عاجز است ، و کلمات بسیار فراوانی در سلوک و عرفان فرموده است که مجال نقل آن نیست .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 542)

................

4) امام محمد باقر(ع) در مورد یکی از شرایط فایده داشتن موعظه فرمودند : من لم یجعل الله له فی نفسه واعظاً فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئاً . کسی که خداوند در ذات او واعظی قرار ندهد ، موعظه ها و پندهای دیگران به او سودی نمی بخشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 542)

................

5) امام محمد باقر(ع) فرمودند : الکمال کل الکمال : التفقه فی الدین ، والصبر علی النائبه ، وتقدیر المعیشه . کمال آدمی و همه کمال او در این است که در دین بصیرت و آگاهی پیدا کند ، بر سختی ها و ناملایمات زندگی صبر و استقامت ورزد ، و در امر معیشت و گذران زندگی حد معین و اندازه داشته باشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 542)

................

6) امام محمد باقر(ع) فرمودند : من اُعطی الخُلق والرفق فقد اُعطی الخیر والراحه ، وحسن حاله فی دنیاه وآخرته ، ومن حرم الخلق والرفق کان ذلک سبیلاً إلی کل شر وبلیه إلا من عصمه الله . کسی که اخلاق نیکو و نرمی و مهربانی به او بخشیده شده ، خوبی و آسایش دارد ، و حال او در دنیا و آخرت نیکو است ، و کسی که از اخلاق نیکو و نرمی و مهربانی محروم شده ، راه به سوی هر بدی و بلا به روی او باز شده است ، مگر آنکه خدا او را حفظ کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 543)

................

7) یکی از جملاتی که امام سجاد(ع) در اواخر عمر شریفشان به امام محمد باقر(ع) فرمودند این بود که : علیک بحسن الخلق ، همواره اخلاق نیکو داشته باش .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 543)

................

8) جابر می گوید که : امام محمد باقر(ع) به من فرمودند : ای جابر ، آنچه ما (از نیروی خدا داد) از شما پنهان می کنیم بیشتر از آن است که برای شما آشکار می نماییم . آنگاه امام محمد باقر(ع) برخاست و دست مرا گرفت و وارد اتاقی کرد ، سپس با پای مبارکش بر زمین زد ، ناگاه شمش طلایی چون گردن شتر نمایان شد ، آنگاه امام محمد باقر(ع)  فرمودند : یا جابر ، انظر إلی هذا ولا تخبر به أحداً إلا من تثق به من إخوانک ، إن الله أقدرنا علی ما نرید ، ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها . ای جابر ، به این (شمش طلا) نگاه کن و به کسی نگو ، مگر افرادی از برادرانت که به آنان اطمینان داری . همانا خداوند ما را بر آنچه بخواهیم توانا ساخته ، اگر بخواهیم زمام زمین را در اختیار گرفته و به هر جا که بخواهیم ببریم ، می توانیم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 567)
امام محمد باقر،هشت مطلب،مطلب کوتاه،پیرامون امام باقر،پیرامون امام محمد باقر،مطلب کوتاه پیرامون امام باقر،مطلب کوتاه پیرامون امام محمد باقر،چند مطلب کوتاه پیرامون امام باقر،چند مطلب کوتاه پیرامون امام محمد باقر،در موضوع امام محمد باقر،در مورد امام محمد باقر(ع)