امام جواد(ع) و استدلال کردن به قرآن

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام جواد(ع) و استدلال کردن به قرآن


علی بن عباس می گوید : من عازم مصر بودم ، پیش از سفرم به مدینه رفته ، و خدمت امام جواد(ع) شرفیاب شدم ، در آن موقع امام جواد(ع) پنج ساله بودند ، من با دقت به امام جواد(ع) می نگریستم تا وقتی به مصر رفتم قد و قامت امام جواد(ع) را به یارانم توصیف نمایم . در این هنگام امام جواد(ع) نگاهی به من کردند و فرمودند : یا علیّ ، إنّ اللَّه أخذ فی الإمامه ، کما أخذ فی النبوّه . ای علی ، خداوند متعال ، امامت را انتخاب نموده ، همچنان که پیامبری را برگزیده . (و این آیه را قرائت فرمودند : ) (وَلَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْناهُ حُکْماً وَعِلْماً) (سوره یوسف ، آیه 22) ، (و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید ما حکم (نبّوت) و دانش را به او دادیم) . و (آیه دیگری را قرائت) فرمودند : (وَآتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً) (سوره مریم ، آیه 12) ، (و ما فرمان (نبوّت) را در کودکی به او دادیم) . فقد یجوز أن یعطی الحکم ابن أربعین سنه ، ویجوز أن یعطیه الصبیّ ، پس به راستی جایز است که خداوند حکم نبوّت و امامت را به انسان چهل ساله عطا کند ، همچنان که رواست آن را به کودکی نیز عطا فرماید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی التقی الجواد(ع) - صفحه 717)

استدلال به قرآن،استدلال کردن به قرآن،امام و استدلال به قرآن،امام و استدلال کردن به قرآن،امام جواد و استدلال به قرآن،امام جواد و استدلال کردن به قرآن،استدلال به قرآن توسط امام،استدلال به قرآن توسط امام جواد،استدلال کردن به قرآن توسط امام،استدلال کردن به قرآن توسط امام جواد(ع)