نمونه ای از توجه امام جواد(ع) به شيعيان

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

نمونه ای از توجه امام جواد (ع) به شيعيان

محمدبن سهل قمى (ره ) مى گويد:در سفر مكه ، به مدينه رفتم ، و به حضور امام جواد (ع ) مشرف شدم ، خواستم لباسى را از آن حضرت براى پوشاندن مطالبه كنم ، ولى فرصتى بدست نيامده و با آن حضرت خداحافظى كردم و از خانه او بيرون آمدم ، تصميم گرفتم نامه اى براى آن حضرت بنويسم و در آن نامه ، لباسى را درخواست كنم ، نامه را نوشتم و به مسجد رفتم و پس از انجام دو ركعت نماز و استخاره ، به قلبم آمد كه نامه را نفرستم ، از اين رو نامه را پاره كردم ، و از مدينه بيرون آمدم همچنان به پيمودن راه ادامه دادم ناگاه ، شخصى نزد من آمد و دستمالى كه لباس در آن بود، در دستش بود و از افراد مى پرسيد: محمد بن سهل قمى (ره ) كيست ؟ تا اينكه نزد من آمد، وقتى كه مرا شناخت ، گفت : (مولاى تو (امام جواد (ع ) اين لباس را براى تو فرستاده است ، نگاه كردم ديدم دو لباس مرغوب و نرم است ).
محمدبن سهل (ره ) آن لباسها را گرفت ، و تا آخر عمر نزد او بود، وقتى كه از دنيا رفت ، پسرش احمد، با همان دو لباس او را كفن كرد (1).
اسناد :
(1) مختارالخرائج ، ص 273
سایت جامع سربازان اسلام
امام جواد،امام تقی،شیعه،امام شیعیان،توجه امام جواد،کرامت امام جواد،عنایت امام جواد،توجه امام جواد به شیعیان،دستگیری،دستگیری از شیعیان،توسل به امام جواد،سفر مکه،سفر مکه و مدینه،عنایات امام جواد،عنایات امام جواد به شیعیان