اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام ، جز آنچه را که خداوند بخواهد نمی خواهد

امام ، جز آنچه را که خداوند بخواهد نمی خواهدامام صادق(ع) فرمودند : لو اُذن لنا أن نعلّم الناس حالنا عنداللَّه ومنزلتنا عنده لما احتملوا . اگر اجازه داشتیم که حال خود را و مقام و مرتبه ای که نزد خداوند داریم بیان کنیم شما نمی پذیرفتید و قبول نمی کردید . راوی می گوید که عرض کردم : مقصودتان مقامات علمی است ؟ امام صادق(ع) فرمودند : علم کمترین و آسانترین آنها است ، همانا امام آشیانه و جایگاه اراده خداوند تبارک و تعالی است و جز آنچه را که خداوند بخواهد نمی خواهد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 549)
خدا،خداوند،خداوند بخواهد،جز آنچه را که خداوند بخواهد،جز آنچه را که خداوند بخواهد نمی خواهد،امام و خدا،خدا و امام،رابطه امام با خدا،معرفی امام،در مورد امام،امام کیست،امام کیست؟،خواسته امام،خواسته امام چیست،خواسته امام چیست؟