امام کاظم(ع) و معجزات پی در پی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام کاظم(ع) و معجزات پی در پیاحمد تبّان می گوید که : در بستر خود خوابیده بودم که ناگاه احساس کردم کسی با پایش به من می زند و می گوید : فلانی ، این طرز خوابیدن شیعه و پیرو آل محمد(علیهم السلام) نیست . هراسناک از جا برخاستم ، او مرا در برگرفت ، نگاه کردم دیدم امام کاظم(ع) است ، حضرت به من فرمودند : ای احمد ، برای نماز وضو بگیر . وقتی وضو گرفتم دست مرا گرفت و از درِ خانه خارج کرد ، با آنکه در بسته بود نمی دانم او چگونه و از کجا مرا خارج کرد ؟ در بیرون از خانه دیدم شتری بسته شده و برای ایشان آماده است ، ریسمان آن را باز کرد و بر آن سوار شد ، مرا هم در در ردیف خود نشانید ، مدت کوتاهی که راه برد در محلی مرا پیاده کرد و فرمودند : اینجا بیست و چهار رکعت نماز بخوان ، سپس فرمود : ای احمد ، آیا می دانی در چه مکانی هستی ؟ عرض کردم : خدا و رسول و فرزند رسول او بهتر می دانند ، امام کاظم(ع) فرمودند : این قبر جدّم حسین بن علی(علیهما السلام) است . سپس سوار مرکب شد و مرا پشت سر خود نشانید ، راه کمی که رفت وارد کوفه شد ، دیدم سگ ها و نگهبانان همگی ایستاده اند امّا گویا چیزی نمی بینند ، مرا وارد مسجد کرد و فرمودند : هفده رکعت نماز در آنجا بخوان ، و پس از آن فرمودند : آیا می دانی اینجا کجا است ؟ عرض کردم : نه ، امام کاظم(ع) فرمودند : این مسجد کوفه است و این بیت الطشت است . سپس سوار شد و مرا سوار کرد و مقدرا کمی که راه پیمود مرا پیاده کرد و فرمودند : در اینجا نیز بیست و چهار رکعت نماز بخوان ، و بعد از آن سوال کرد : ای احمد ، آیا می دانی اینجا کجا است ؟ عرض کردم : خدا و رسول و فرزند رسول او داناتر هستند . امام کاظم(ع) فرمودند : این قبر جدّم امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) است . بار دیگر سوار بر مرکب شد و مرا سوار کرد و پس از پیمودن راه کمی پیاده ام کرد و فرمودند : کجا هستی ؟ عرض کردم : خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند . امام کاظم(ع) فرمودند : این قبر ابراهیم خلیل(ع) است . مجدّداً سوار شد و مرا نیز سوار کرد و پس از پیمودن راه کوتاهی پیاده ام کرد و داخل مکّه نمود ، من قبل از آن بیت الحرام و مکّه و چاه زمزم و بیت الشراب را می شناختم ، به من فرمودند : ای احمد ، آیا می دانی کجا هستی ؟ من دوباره عرض کردم : خدا و رسول و فرزند رسول او داناتر هستند . امام کاظم(ع) فرمودند : این مکّه و این کعبه و این زمزم ، و این بیت الشراب است . بار دیگر مرا مختصری راه برد و در مسجد النبیّ و کنار قبر پیغمبر(ص) وارد نمود ، در آنجا هم بیست و چهار رکعت نماز خواندیم ، و چون از من پرسید : آیا می دانی اینجا کجاست ؟ عرض کردم : خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند . امام کاظم(ع) فرمودند : این مسجد جدّم رسول خدا(ص) و قبر شریف آن حضرت است . سپس مرا مختصری راه برد و وارد شعب ابی حبیر نمود ، آنگاه فرمودند : یا أحمد ؛ ترید أن اُریک من دلالات الإمام؟ قلت: نعم . قال: یا لیل ؛ أدبر، فأدبر اللیل عنّا، ثمّ قال: یا نهار ؛ أقبل، فأقبل النهار إلینا بالنور العظیم، وبالشمس حتّی رجعت هی بیضاء نقیّه فصلّینا الزوال . ای احمد ، آیا می خواهی از علامتهای امام و دلائل امامت به تو نشان دهم ؟ عرض کردم : بلی . امام کاظم(ع) فرمودند : ای شب رو برگردان ، فوراً شب از ما رو برگردانید و ناپدید شد . سپس فرمودند : ای روز ، به ما روی آور . پس روز با روشنائی زیاد و خورشید نورانی و باصفایش به ما روی آورد و ظاهر شد و ما نماز ظهر را خواندیم . سپس فرمودند : ای روز ، رو برگردان و ای شب روی آور ، فوراً شب چهره خود را ظاهر نمود و ما نماز مغرب را خواندیم ، سپس به من فرمودند : خوب مشاهده کردی ؟ عرض کردم : بلی ای فرزند رسول خدا ، این مقدار برای من کافی است . بار دیگر مرا سیر مختصری داد تا کنار کوهی که به دنیا احاطه دارد و دنیا نسبت به آن مانند ظرف کوچکی است رسانید ، به من فرمودند : ای احمد ، آیا می دانی کجا هستی ؟ عرض کردم : خدا و رسول خدا و فرزند رسول او داناتر هستند . امام کاظم(ع) فرمودند : این کوهی است که به دنیا احاطه دارد ، گروهی را آنجا دیدم که لباس های سفید رنگ پوشیده بودند . امام کاظم(ع) فرمودند : ای احمد ، اینها قوم حضرت موسی(ع) هستند ، امام کاظم(ع) بر آنها سلام کرد و من نیز سلام کردم و آنها پاسخ گفتند . پس از آن خدمت امام کاظم(ع) عرض کردم : خسته شدم . امام کاظم(ع) فرمودند : می خواهی روی بستر خود آرام بگیری ؟ عرض کردم : بلی ، فوراً یک قدم برداشته و به من فرمود : بخواب . ناگهان خود را در منزلم در حال خواب مشاهده کردم ، و پس از مدتی برخاستم و نماز صبح را در منزل خواندم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 597)
امام کاظم،معجزات امام کاظم،معجزه امام کاظم،معجزه های امام کاظم،امام کاظم و معجزه،امام کاظم و معجزات،امام کاظم و معجزات پی در پی،امام موسی کاظم،معجزه امام موسی کاظم،معجزه های امام موسی کاظم،معجزات امام موسی کاظم،امام موسی کاظم و معجزه،امام موسی کاظم و معجزات،معجزات پی در پی امام کاظم،معجزات پی در پی امام موسی کاظم(ع)