هارون الرشید میخواست امام کاظم(ع)را تحقیر کند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

هارون الرشید میخواست امام کاظم(ع)را تحقیر کند

روزى هارون الرّشيد طبقى از سرگين الاغ تهيّه كرد و سرپوشى بر آن نهاد؛ و آن را توسّط يكى از افراد مورد اطمينان خود براى حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليهما السلام فرستاد با اين گمان كه حضرت را مورد تحقير و توهين قرار دهد.
هنگامى كه آن شخص طبق را نزد حضرت آورد و سرپوش را برداشت ، ديد خرماهاى تازه و گوارائى در آن قرار دارد.
پس ، حضرت تعدادى از آن رطب ها را تناول نمود و سپس چند دانه به كسى كه طبق را آورده بود، داد و او نيز آن ها را خورد، بعد از آن باقى مانده آن ها را براى هارون فرستاد.
وقتى ماءمور، طبق را نزد هارون آورد و جريان را تعريف كرد، هارون يكى از آن خرماها را برداشت و چون در دهان خود نهاد، تبديل به سرگين الاغ گشت .(1)
1- إثبات الهداة : ج 3، ص 205، ح 104.
سایت جامع سربازان اسلام
کاظم،امام کاظم،امام موسي کاظم،موسي بن جعفر،امام موسي بن جعفر،هارون،هارون الرشيد،هارون عباسي،تحقير،تحقير کردن،تحقير امام،تحقير کردن امام،دشمني با امام،خيانت هارون الرشيد،جنايت هارون الرشيد ملعون