امام رضا(ع) و کاشتن درخت بادام

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام علی بن موسی الرضا(ع) و کاشتن درخت بادام


محمد بن احمد نیشابوری می گوید : از مادر بزرگم ، خدیجه بنت حمدان شنیدم که می گفت : وقتی امام رضا(ع) وارد نیشابور شد در محله (قرفی) که ناحیه ای بود معروف به (بلاد سناباد) در خانه مادر بزرگم (که هم اکنون معروف به (پسنده) است)  فرود آمد ، علت این که معروف به (پسنده) شد این بود که امام رضا(ع) از میان خانه ها ، آن خانه را پسندید ، و (پسنده) کلمه فارسی به معنای (مورد رضایت و پسند) است . وی می گوید: وقتی آن حضرت وارد خانه ما شد ، دانه بادامی را در گوشه ای از حیاط کاشت ، آن دانه رویید و درختی شد و در همان سال به میوه نشست . مردم متوجه این معجزه شدند ، و از هر ناحیه از بادام آن درخت شفا می جستند ، هر کسی که بیمار می شد از بادام آن درخت به عنوان استشفاء می خورد بهبود می یافت ، و هر که مبتلا به بیماری چشم درد می شد از آن بادام روی چشمش می گذاشت ، بهبود پیدا می کرد . همچنین اگر زایمان زنی سخت می شد از بادام آن درخت می خورد زایمان او آسان می گشت و همان ساعت می زایید . و نیز اگر حیوانی گرفتار قولنج می شد ، از شاخه های باریک آن درخت می چیدند و به شکمش می کشیدند و بهبود می یافت ، و به برکت امام رضا(ع) ، بادقولنج از آن برداشته می شد . مدتی گذشت و آن درخت خشکید ، جدم حمدان شاخه های آن را برید و کور شد . (از آن درخت ، شگفتی های زیادی روایت شده که حافظ ابوعبدالله در نوشته خود بنام (مفاخر الرضا(ع)) آنها را گرد آورده ، ما در اینجا به همین اندازه از شگفتی های آن درخت بسنده کردیم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 686)
بادام،درخت بادام،کاشتن درخت،کاشتن بادام،کاشتن درخت بادام،امام رضا و کاشتن درخت،امام رضا و کاشتن بادام،امام رضا و کاشتن درخت بادام،درخت بادام و امام رضا،بی بی پسنده،پسنده نیشابور،پسنده نیشابوری،بی بی پسنده و امام رضا،امام رضا و بی بی پسنده،درخت بادام داخل خانه بی بی پسنده