ثواب و فضیلت گریه بر مصائب ائمه(ع) و نشستن در مجالس ائمه(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
ثواب و فضیلت گریه بر مصائب ائمه(ع) و نشستن در مجالس ائمه(ع)

امام رضا(ع) فرمودند : من تذکّر مصابنا وبکی لما ارتکب منّا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه ، ومن ذکّر بمصابنا فبکی وأبکی لم تبک عینه یوم تبکی العیون ، ومن جلس مجلساً یُحیی فیه أمرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب . کسی که مصائب ما را به یاد آورد ، و به خاطر ظلمی که به ما شده گریه کند ، فردای قیامت با ما و در درجه ما خواهد بود ، و کسی که مصائب ما را یادآوری کند و بگرید و بگریاند ، چشمان او روزی که همه چشم ها می گرید گریان نخواهد بود ، و کسی که بنشیند در مجلسی که امر ما زنده می شود ، دل او نمی میرد در روزی که دل ها می میرد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 630)
مصائب ائمه،گریه بر مصائب ائمه،فضیلت گریه بر مصائب ائمه،ثواب گریه بر مصائب ائمه،مجالس ائمه،نشستن در مجالس ائمه،ثواب نشستن در مجالس ائمه،فضیلت نشستن در مجالس ائمه،گریه در مجالس ائمه(ع)،گریه بر ائمه،ثواب گریه بر ائمه،فضیلت گریه بر ائمه،گریه بر ائمه معصومین،ثواب گریه بر ائمه معصومین(ع)