سفارش امام کاظم(ع) در مورد امام رضا(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

سفارش امام کاظم(ع) در مورد امام رضا(ع)مفضل می گوید : خدمت امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) رسیدم ، آن حضرت فرزندش علی الرضا(ع) را به دامن گرفته بود ، می بوسید و زبانش را می مکید ، گاهی بر شانه می گذاشت و گاهی در بر می گرفت و می فرمودند : بأبی أنت واُمّی ما أطیب ریحک ، وأطهر خلقک ، وأبین فضلک . پدر و مادرم فدای تو ، چقدر نیکو و معطر است بوی تو ، و چه پاکیزه است اخلاق تو ، و چه روشن و ظاهر است برتری و فضیلت تو . عرض کردم : فدایت شوم ، به قدری این فرزندت را دوست دارم و محبت او در دلم قرار گرفته است که هیچ کسی را جز خودتان آن قدر دوست ندارم . امام کاظم(ع) به من فرمودند : ای مفضّل ، مقام و منزلت او نسبت به من مانند مقام و منزلت من نسبت به پدرم می باشد (ذُرّیَّهٌ بَعْضُها مِنْ بَعْض وَاللَّه سَمیعٌ عَلیمٌ) (سوره آل عمران ، آیه 34) . (ذریّه ای هستند که بعضی از آنها از بعضی دیگر فضائل و کمالات را به ارث می برند ، و خداوند شنوا و دانا است) . عرض کردم : آیا او بعد از شما امام و پیشوا و فرمانروا است؟ امام کاظم(ع) فرمودند : نعم ، من أطاعه رشد ومن عصاه کفر . بلی ، هر که او را اطاعت کند راه را یافته و به سعادت رسیده است ، و هر که او را نافرمانی کند بی راهه رفته و کافر گشته است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 610)
سفارش امام کاظم،در مورد امام رضا،امام کاظم و امام رضا،امام رضا و امام کاظم،سفارش امام کاظم در مورد امام رضا،سفارشات امام کاظم،سفارش های امام کاظم،سفارشات امام کاظم در مورد امام رضا،سفارش های امام کاظم(ع) در مورد امام رضا(ع)