تبدیل کردن آب به طلا توسط امام رضا(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تبدیل کردن آب به طلا توسط امام رضا(ع)علیّ بن محمّد کاشانی می گوید که : بعضی از دوستانم به من خبر داد که مال قابل توجّهی را برای امام رضا(ع) بردم ولی آن حضرت به آن خشنود نگردید و اظهار شادمانی نکرد ، من به خاطر این جهت اندوهناک شدم و با خود گفتم : این همه مال و ثروت را برای او آورده ام و او هیچگونه اظهار خشنودی نکرد . آنگاه امام رضا(ع) فرمودند : ای غلام ، طشت و آبی حاضر کن ، خودش روی صندلی نشست و به غلام اشاره فرمود که آب بریز ، آب که روی دست مبارک امام رضا(ع) می ریخت به صورت طلا از میان انگشتان او سرازیر می شد ، سپس رو کرد به من و فرمودند : من کان هکذا لایبالی بالّذی حمل إلیه . کسی که چنین موقعیتی دارد و اینگونه توانائی دارد به آنچه نزد او بیاورند توجهی ندارد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام علی بن موسی الرضا(ع) - صفحه 612)
آب طلا،آب به طلا،تبدیل آب به طلا،تبدیل کردن آب به طلا،تبدیل کردن آب به طلا توسط امام رضا،امام رضا و تبدیل آب به طلا،امام رضا و تبدیل کردن آب به طلا،معجزه امام رضا،معجزات امام رضا،از معجزات امام رضا،معجزه های امام رضا،معجزه تبدیل آب به طلا،معجزه تبدیل آب به طلا توسط امام رضا(ع)