خبری از امام صادق(ع) از حضرت قائم(عج) و یارانش

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

خبری از امام صادق(ع) از حضرت قائم(عج) و یارانش


داود رقّی می گوید : شخصی خدمت امام صادق(ع) شرفیاب شد و عرض کرد : علم شما در چه حدودی و چه مقدار است ؟ امام صادق(ع) فرمودند : به مقدار سوال شما ، (یعنی ما جوابگوی همه پرسشهای شما هستیم) ، و آنچه را که بپرسید پاسخ آن را می دانیم . عرض کرد : این دریای آب است ، آیا زیر آن هم چیزی است ؟ امام صادق(ع) فرمودند : بلی ، آیا دوست داری با چشم خود ببینی یا با گوش بشنوی کافی است ؟ عرض کرد : دیدن با چشم را بیشتر دوست دارم ، زیرا گوش گاهی چیزی را می شنود که آن را نمی شناسد و نمی داند و آنچه با چشم دیده می شود قلب به آن گواهی می دهد و نزد شخص ثابت و قطعی می گردد . آنگاه امام جعفر صادق(ع) دست آن شخص را گرفته به راه افتادند تا به کنار دریا رسیدند ، به دریا اشاره نمود و فرمودند : أیّها العبد المطیع لربّه أظهر ما فیک . ای بنده فرمانبردار پروردگار ، آنچه در نهان خود داری ظاهر و آشکار کن . ناگهان دریا از قعر آن شکافته شد و آبی نمایان گشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از مشک خوش بوتر و از زنجفیل لذیذتر بود . عرض کرد : ای ابوعبداللَّه ، فدای شما گردم ، این آب با این اوصاف برای کیست ؟ و چه کسانی از آن استفاده می کنند ؟ امام صادق(ع) فرمودند : للقائم(ع) وأصحابه . برای قائم ما اهل بیت(ع) و یاران آن حضرت است . عرض کرد : چه زمانی ؟ فرمودند : إذا قام القائم(ع) وأصحابه نفذ الماء الّذی علی وجه الأرض حتّی لایوجد ماء فیضجّ المؤمنون إلی اللَّه بالدعاء، فیبعث اللَّه لهم هذا الماء فیشربونه، وهو محرّم علی من خالفهم. هنگامی که آن قیام کننده به همراه یارانش قیام کرد آبی که روی زمین است ناپدید شود به طوری که آبی یافت نشود ، اهل ایمان به درگاه خداوند ناله و فریاد کنند و از او درخواست کنند ، خداوند متعال در آن هنگام این آب گوارا را برای آنها ظاهر گرداند و ایشان از آن بیاشامند ، و بر مخالفین آن ها نوشیدن این آب حرام باشد . سپس این شخص سر خود را بالا برد و در هوا اسب هائی را زین کرده و لجام زده که بال داشتند مشاهده کرد ، از امام صادق(ع) پرسید : این اسب ها چیستند ؟ امام صادق(ع) فرمودند : هذه خیل القائم(ع) وأصحابه . این اسب هایی است که حضرت قائم (عج) و یاوران او بر آن ها سوار می شوند . عرض کرد : من هم بر آنها سوار می شوم ؟ امام صادق(ع) فرمودند : اگر از یاران آن حضرت باشی سوار می شوی . عرض کرد : من هم از این آب گوارا می آشامم ؟ امام صادق(ع) فرمودند : اگر از شیعیان او باشی می آشامی .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 562)

(دلائل الإمامه: 461 ح 46، عنه مدینه المعاجز: 159/6 ح 347)
حضرت قائم،حضرت قائم و یارانش،حضرت قائم(عج)،حضرت قائم(عج) و یارانش،خبری از امام صادق،اخبار امام صادق،امام صادق و حضرت قائم،حضرت قائم و امام صادق،امام صادق و یاران حضرت قائم،امام جعفر صادق(ع) و یاران حضرت قائم(عج)